Verkorte vragenlijst onderzoek naar fatsoenlijk werk (Decent Work) in Suriname
Deze verkorte vragenlijst is bedoeld als een pilot. Respondenten worden gevraagd om hun antwoorden zoveel mogelijk getrouw te geven. Aan het einde van de vragenlijst is het mogelijk om ook de ervaring met het gebruik van deze vragenlijst te geven. Op basis van deze ervaringen wordt de definitieve vragenlijst gemaakt en komt binnenkort beschikbaar voor een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan deze vragenlijst is anoniem. De bevindingen zullen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname aan deze verkorte vragenlijst
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Bent u een *
Required
Wat is uw leeftijd in gehele jaren? *
Bent u gehuwd?
Clear selection
Woont u in (groot) Paramaribo? *
Tot welke sector behoort het bedrijf waarin u werkt? *
Tot welke beroepsgroep rekent u uw werk? *
Hoeveel jaren werkt u in uw huidige beroep? *
Hoeveel uren per week werkt u in dit (hoofd)beroep? *
Wat is de status van uw werk binnen het bedrijf waar u werkt *
Hoeveel collega's heeft het bedrijf waar u werkzaam bent? *
Bent u lid van een vakbond? *
Over het algemeen ben ik tevreden over mijn werk en geef hier als cijfer voor een: *
Ik ben tevreden met het loon wat ik voor het werk ontvang en geeft als cijfer (1-10)  hier voor een: *
Ik ben tevreden over de veiligheid op mijn werk en geef hier als cijfer (1-10) voor een: *
Ik ben tevreden met het aantal arbeidsuren en geef hier als cijfer (1-10)  voor een: *
Ik ben tevreden met de flexibiteit in mijn werk en geef hier als cijfer (1-10)  voor een: *
Ik vind dat ik meer opleiding heb genoten, dan ik tijdens mijn werk gebruik *
Ik vind dat ik meer vaardigheden heb, dan dat ik tijdens mijn werk gebruik *
Ik vind dat ik zowel meer opleiding heb genoten en meer vaardigheden bezit, dan dat ik in mijn werk gebruik *
Ik vind dat mijn opleiding en mijn vaardigheden precies goed zijn voor het werk dat ik doe *
*
Zeer oneens
Redelijk oneens
Weinig oneens
Neutraal
Weinig eens
Redelijk eens
Zeer eens
Op mijn werk voel ik mij tussen de collega's emotioneel veilig
Op mijn werk voel ik mij veilig voor emotioneel of verbaal geweld van welke aard dan ook
Op mijn werk voel ik mij tussen de collega's veilig voor fysiek gewerld
*
Zeer oneens
Redelijk oneens
Weinig oneens
Neutraal
Weinig eens
Redelijk eens
Zeer eens
Ik krijg goede gezondheidszorg voorzieningen vanuit mijn werk
Er is op mijn werk een goed beleid voor gezondheidszorg
Mijn werkgever biedt goede gezondheidsvoorzieningen aan
*
Zeer oneens
Redelijk oneens
Weinig oneens
Neutraal
Weinig eens
Redelijk eens
Zeer eens
Ik word NIET goed betaald voor mijn werk
Ik ervaar NIET dat ik genoeg word betaald voor mijn kwalificaties en ervaring
Ik word op een juiste manier beloond voor mijn werk
*
Zeer oneens
Redelijk oneens
Weinig oneens
Neutraal
Weinig eens
Redelijk eens
Zeer eens
Ik word NIET goed betaald voor mijn werk
Ik ervaar NIET dat ik genoeg word betaald voor mijn kwalificaties en ervaring
Ik word op een juiste manier beloond voor mijn werk
*
Zeer oneens
Redelijk oneens
Weinig oneens
Neutraal
Weinig eens
Redelijk eens
Zeer eens
Ik heb ONVOLDOENDE tijd voor privé activiteiten
Ik heb ONVOLDOENDE tijd om gedurende de week uit te rusten
Ik heb vrije tijd gedurende de werkweek
*
Zeer oneens
Redelijk oneens
Weinig oneens
Neutraal
Weinig eens
Redelijk eens
Zeer eens
De waardes van mijn bedrijf komen overeen met de waarden van mijn familie
De waarde die ik aan mijn bedrijf toeken, komen overeen met de waardes van mijn familie
De waardes van mijn bedrijf komen overeen met de waardes zoals die binnen mijn gemeenschap gelden
Wat is uw hoogste genoten en met diploma afgeronde opleiding *
Als u terug denkt aan de lessen in rekenen en wiskunde op school, kunt u uw oordeel daarvan hierna weergeven? *
Zeer mee eens
Eens
Oneens
Zeer oneens
Geen mening
Geen antwoord
Ik had plezier in de reken of wiskunde lessen
Ik haalde altijd goede cijfers voor rekenen of wiskunde
De docenten gingen te snel en ik raakte vaak het spoor bijster
Doorgaans begreep ik de leerstof tijdens de reken of wiskundelessen
Welke taal leerde u als kind thuis en die u nog steeds begrijpt *
Welke taal spreekt u met uw collega's op uw of hun werkplek? *
Hoe vaak leest u of gebruikt u informatie tijdens uw werk van één of meer van hierna gegeven voorbeelden *
Minstens 1 keer per week
Minder dan 1 keer per week
Zelden
Nooit
Weet het niet
Geen antwoord
Brieven, memo;s of emails
Rapporten, artikelen, tijdschriften of publicaties
Handleidingen of referentie handboeken
Diagrammen of schema's
Aanwijzingingen of instructies
Rekeningen, facturen, spreadsheets of begrotingen
Hoe vaak doet u de volgende handelingen als onderdeel van uw werk? *
Minstens 1 keer per week
Minder dan 1 keer per week
Zelden
Nooit
Weet het niet
Geen antwoord
Meten of schatten van groote of gewicht van voorwerpen
Kostprijscalculaties voor kosten en budgetten
Getallen tellen of lezen om bepaalde zaken in de gaten te houden
Tijd beheersen of tijdroosters maken
Ricchtingen geven of volgen en gebruik maken van kaarten of straat indelingen
Gebruik maken van statistieken om conclusies te trekken
Kunt u van de volgende stellingen aangeven of u het er mee eens bent of niet en in welke mate? *
Zeer mee eens
Eens
Oneens
Zeer oneens
Geen mening
Geen antwoord
Ik heb leesvaardigheden die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
Ik heb schrijfvaardigheden die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
Ik heb rekenkundig of wiskundige vaardigheden die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
Hebt u zich de afgelopen 12 maanden nog verder persoonlijk ontwikkeld. Dat kan zijn gebeurd door het volgen van opleidingen, trainingen, cursussen, privé lessen workshops etc *
Wat is de voornaamste reden geweest om in de afgelopen 12 maanden persoonlijk te ontwikkelen? *
Wie heeft de directe kosten van deze persoonlijke ontwikkeling van u betaald?
Clear selection
Het komt ook voor dat mensen een goede reden hebben om zich niet persoonlijk te ontwikkelen. Welke van de onderstaande redenen is voor u van toepassing?
Ja
Nee
Weet niet
Geen antwoord
Te druk, geen tijd om te studeren
De bschiikbare cursussen passen niet bij mijn behoeftes of interesses
Gebrek aan vertrouwen of voorbereiding
Het volgen van cursussen is geen hoge prioriteit voor mij
Kan de kosten van de opleiding niet betalen
Ik heb nog andere persoonlijke of familie verplichtingen, zoals zorg voor de kinderen of ouders
Persoonlijke gezondhied
Andere reden
U bent aan het einde van de vragenlijst gekomen. Wij stellen het op prijs, als u aangeeft of alle vragen goed zijn begrepen. Mocht u daarover , of over andere ervaringen met deze vragenlijst opmerkingen willen maken, dan kunt u dat hieronder kwijt.
Hartelijk dank
Wij willen u, namens het onderzoeksteam hartelijk danken. Zoals hiervoor al is aangegeven, uw antwoorden worden vertrouwelijk  behandeld en zijn geheel anoniem. Er is voor ons geen enkele mogelijkheid om te achterhalen wie deze vragenlijst heeft ingevuld.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy