Anmälan till kontrollgrupp inom "Rörelsemönster hos hundar med spinal smärta"
Välkommen till anmälningssidan för deltagande i ett examensarbete med fokus på smärta i hals- och ryggkotpelaren! 

Smärta från hals- och ryggkotpelaren är idag svårt att mäta objektivt, vilket innebär att diagnosticering av mildare symptom (där vidare bilddiagnostik som CT/MR ej bedöms indikerat) ofta är beroende av en subjektiv bedömning. I denna studie kommer Tekscan Pressure Mat användas för objektiv rörelseanalys, en tryckmatta som mäter flertalet gångparametrar. Studien kommer att jämföra dessa parametrar hos funktionella individer (d.v.s. hundar utan smärta) och smärtpåverkade hundar. 

Målet med studien är att se om Tekscan Pressure Mat kan erbjuda ett komplement till klinisk undersökning genom att undersöka om hundar med smärta från hals- och ryggkotpelaren har ett annorlunda gångmönster än hundar utan smärta. 

Vi söker nu ej smärtpåverkade individer till vår kontrollgrupp. Resultaten från dessa undersökningar kommer att användas för jämförelse med smärtpåverkade individers undersökningar.

Kontakt: Sophie Thorstenson, setn0001@stud.slu.se
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Mer om studiens upplägg
Studien kommer att utföras på varje enskild individ vid 3 olika tillfällen:
 1. Tillfälle 1, det första besöket, bokar vi efter överenskommelse
 2. Tillfälle 2, uppföljande besök, ska ske 7 dagar efter tillfälle 1
 3. Tillfälle 3, uppföljande besök, ska ske 7 dagar efter tillfälle 2
Man behöver vara tillgänglig för undersökning dessa 3 tillfällen. Den specifika tidpunkten för undersökningen bestämmer vi tillsammans. 

Studien innefattar (vid samtliga 3 tillfällen):
 • Analys av rörelsemönster i skritt och trav på Tekscan Pressure Mat
 • Allmänklinisk undersökning 
 • Undersökning av rörelseapparaten 
 • Neurologisk undersökning
 • Djurägaren fyller i ett smärtskattningsformulär för de senaste 7 dagarna 
 • Smärtskattning på plats
Samtliga undersökningar kommer att göras av samma veterinärstudent i årskurs 6. Besöket på kliniken beräknas ta cirka 1 timme per tillfälle.

Var utförs studien?
Samtliga 3 tillfällen kräver fysiskt besök vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik. Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala.

Studien har godkänt etiskt tillstånd via Sveriges Lantbruksuniversitet.
Vilka hundar får delta som kontroller i studien?
 • Hundar över 1 års ålder
 • Alla raser och blandraser är välkomna
 • Får ej stå på smärtlindrande behandling
 • Får ej ha känd problematik som kan påverka studiens resultat (d.v.s. andra åkommor som påverkar rörelsemönstret)
Vi kommer att använda oss av s.k. "matchade kontroller", vilket innebär att kontrollgruppen ska ha liknande spridning vad gäller ras och ålder som de individer som ingår i stickprovsgruppen (de smärtpåverkade individerna). 

Kontrollgruppens individer väljs med andra ord ut för att matcha de smärtpåverkade individerna som inkommer till Universitetsdjursjukhuet och ingår i studien. Vi vet således inte vilka individer som anmält sig till kontrollgruppen som kommer att behövas i studien på förhand. Vi kontaktar de som är aktuella så fort vi har en matchning.
För- och efternamn 
(ägare)
*
Email 
(ägare)
*
Telefonnummer 
(ägare)
*
Hundens namn 
(tilltalsnamn)
*
Hundens ras
(om blandras: uppskatta hundens storlek: liten/mellan/stor hund)
*
Hundens födelsedatum
(går även bra att skriva endast födelseår)
*
Hundens tidigare sjukdomshistorik 
(står hunden på någon medicin i dagsläget? Har hunden tidigare stått på medicinering som avslutats nyligen? Tidigare problem med hälta eller smärta? Någon annan känd sjukdom?)
*
Här kan du lämna förslag på datum för initialt besök och skriva om du har önskemål om tidsspann (t.ex. fm/em/tidig kväll).
(om denna lämnas blank kontaktar vi dig med förslag på datum och tid om deltagande blir aktuellt)
Jag är införstådd med att min hund kan komma att uteslutas ur studien om det vid klinisk undersökning görs fynd som kan påverka studiens resultat (t.ex. smärta i ledområde eller magsmärta). *
Required
Jag är införstådd med att jag kommer att behöva ta mig till Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik vid 3 tillfällen med 7 dagars mellanrum för att min hund ska kunna delta i studien.  *
Required
Genom att anmäla mitt intresse för att delta i studien med min hund godkänner jag att mina personuppgifter hanteras enligt GDPR av de i studien involverade personerna.
*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy