Analiza problemów napotykanych podczas leczenia bariatrycznego w Polsce - badanie wieloośrodkowe pod patronatem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP i Sekcji Wideochirurgii TChP
Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za udział w przygotowanym przez nas badaniu.

Zapraszamy do wypełnienia formularza skierowanego do specjalistów chirurgii ogólnej oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Zachęcamy do uzupełnienia jak największej ilości danych, co pozwoli na bardziej rzetelną analizę wyników. Proszę pamiętać, że Państwa odpowiedzi zostaną wpisane do bazy tylko w przypadku, gdy uzupełnienie formularza odbędzie się w całości.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z koordynatorem badania:
dr hab. Piotr Major
II Katedra Chirurgii UJCM
e-mail: piotr.major@uj.edu.pl

Dziękując za Państwa zaangażowanie życzymy powodzenia w wypełnianiu formularza!

Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP i Sekcja Wideochirurgii TChP

1. Ośrodek (proszę wpisać nazwę ośrodka)
Your answer
2. Płeć:
3. Wiek (lata):
Your answer
4. Jestem:
5. Staż pracy (lata):
Your answer
5A. Miejsce pracy:
6. Województwo:
7. Aktualnie wykonuję następujące operacje bariatryczne:
7A.W moim ośrodku wykonywanych jest około:
7B. Proszę określić sposób finansowania procedur bariatrycznych w Państwa ośrodku.
7C. Proszę określić jaki procent wykonywanych przez Państwa zabiegów bariatrycznych wykonywanych jest komercyjnie (np. 10%)
Your answer
8. Od ilu lat zajmuje się Pan/Pani leczeniem bariatrycznym pacjentów z otyłością olbrzymią?
Your answer
9. Ile szacunkowo wykonał/wykonała Pan/Pani operacji resekcji rękawowej żołądka (liczba):
Your answer
10. Ile szacunkowo wykonał/wykonała Pan/Pani operacji wyłączenia żołądkowego z zespoleniem na pętli Roux-en-Y (liczba):
Your answer
11. Ile szacunkowo wykonał/wykonała Pan/Pani operacji typu wyłączenia żołądkowego z zespoleniem pętlowym (liczba):
Your answer
12. Oceń stopień trudności technicznej wykonywania niżej wymienionych operacji w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny).
1
2
3
4
5
resekcja rękawowa żołądka
wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y
wyłączenie żołądkowe z zespoleniem pętlowym
13. Oceń stopień trudności technicznej etapów operacji rękawowej resekcji żołądka w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny):
1
2
3
4
5
Wytworzenie odmy otrzewnowej
Wizualizacja pola operacyjnego
Uwolnienie zrostów
Retrakcja wątroby
Odcięcie krzywizny większej żołądka od więzadła żołądkowo-okrężniczego
Zaopatrzenie naczyń żołądkowych krótkich
Kalibracja sondą
Odcięcie fragmentu żołądka za pomocą staplera tnącego
Obszycie linii zszywek
Ewentualne zaopatrzenie krwawienia z linii zszywek
Wykonanie testu szczelności
Usuniecie preparatu z jamy otrzewnowej
Zaopatrzenie ran po trokarach
14. W jaki sposób najczęściej zaopatruję krwawienie z linii zszywek?
15. Oceń stopień trudności technicznej etapów operacji wyłączenia żołądkowego z zespoleniem na pętli Roux-en-Y w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny):
1
2
3
4
5
Wytworzenie odmy
Wizualizacja pola
Uwolnienie zrostów
Retrakcja wątroby
Uwolnienie dna żołądka
Wytworzenie poucha
Podział jelita czczego na pętle pokarmową i enzymatyczną
Zespolenie żołądkowo-jelitowe
Przecięcie i rozdzielenie sieci większej
Odmierzenie odpowiednich długości pętli jelitowych
Zespolenie jelitowo-jelitowo
Zeszycie przestrzeni Petersena i międzykrezkowej
Zaopatrzenie ran po trokarach
16. W jaki sposób wykonuje Pan/Pani zespolenie żołądkowo-jelitowe podczas operacji wyłączenia żołądkowego z zespoleniem na pętli Roux-en-Y?
17. Oceń stopień trudności technicznej etapów operacji wyłączenia żołądkowego z zespoleniem pętlowym w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny):
1
2
3
4
5
Wytworzenie odmy
Wizualizacja pola
Uwolnienie zrostów
Retrakcja wątroby
Uwolnienie dna żołądka
Wytworzenie poucha
Odmierzenie odpowiednich długości pętli jelitowej
Zespolenie żołądkowo-jelitowe
Zeszycie przestrzeni Petersena i międzykrezkowej
Zaopatrzenie ran po trokarach
18. Jak często w poszczególnych grupach chorych napotykasz na trudności podczas leczenia bariatrycznego w skali od 1 (rzadko) do 5 (często)?
1
2
3
4
5
BMI 35-40
BMI 41-50
BMI 51-60
BMI >60
19. Oceń stopień trudności osiągnięcia wymienionych elementów sprawowania opieki nad chorymi leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny):
1
2
3
4
5
Organizacja konsultacji specjalistycznych
Organizacja konsultacji psychologicznej
Organizacja konsultacji dietetycznej
Osiągnięcie przedoperacyjnej redukcji masy ciała
Spełnienie przez pacjenta przedoperacyjnych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej
Spełnienie przez pacjenta przedoperacyjnych zaleceń dotyczących zaprzestania palenia
Organizacja dostępu do grupy wsparcia dla pacjentów leczonych bariatrycznie
Organizacja wykładów edukacyjnych
Zapewnienie dostępu pacjentom do materiałów edukacyjnych, ulotek, dzienniczków itd.
20. Oceń możliwości związane z dostępną w Twoim oddziale infratrukturą bariatryczną w skali od 1 (brak dostępności) do 5 (pełna dostępność):
1
2
3
4
5
Przystosowanie sali chorych do potrzeb pacjentów bariatrycznych (łóżka, fotele)
Przystosowanie łazienek i toalet do potrzeb pacjentów bariatrycznych
Dostępność środków transportu dostosowanych do pacjentow bariatrycznych (wózki siedzące, wózki leżące, podnośniki, karetka bariatryczna)
Pracownia endoskopowa
TK przystosowany do pacjentów bariatrycznych
Wyposażenie bloku operacyjnego (stół bariatryczny, materac, system mocowania pacjenta, narzędzia bariatryczne)
21. Oceń stopień trudności napotykanych w okresie pooperacyjnym u pacjentów po leczeniu bariatrycznym w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny):
1
2
3
4
5
Wczesne uruchomienie pacjentów
Realizacja protokołu ERAS
Wczesna podaż płynów doustnych
Opanowanie dolegliwości bólowych
Opanowanie nudności i wymiotów
Pooperacyjna kontrola szczelności zespolenia
22. Czy w Państwa ośrodku jest prowadzona kontrola po leczeniu operacyjnym otyłości?
23. Co ile miesięcy kontrolowani są pacjenci po leczeniu bariatrycznym?
24. Jaki procent pacjentów uczestniczy w spotkaniach kontrolnych w ciągu pierwszych 12 miesięcy po leczeniu bariatrycznym?
Your answer
25. Jaki procent pacjentów uczestniczy w spotkaniach kontrolnych po pierwszym roku od leczenia bariatrycznego?
Your answer
26. Oceń poziom trudności jakie sprawia Ci leczenie najczęstszych problemów medycznych w grupie chorych po chirurgicznym leczeniu otyłości olbrzymiej w skali od 1 (łatwy) do 5 (trudny):
1
2
3
4
5
Nieszczelność linii szycia lub zespolenia
Zwężenie linii szycia lub zespolenia
Kamica przewodowa u chorych po RYGB
Dumping syndrom
Anemia
Hipo i hiperglikemia
Niedobory pokarmowe
Nietolerancja diety doustnej
Depresja i problemy psychiczne
Pacjent nie przestrzega zaleceń
Nadmiar skóry po utracie masy ciała
Przepukliny w bliznach pooperacyjnych
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service