A Weekend Camp for the Latvian Music Therapy Association 21st-23rd September 2018, in Ergli, with Jacqueline Robarts.
SYMBOLIC PLAY IN MUSIC THERAPY: WORKING IN MUSIC & METAPHOR
SIMBOLI MŪZIKAS TERAPIJĀ: DARBOŠANĀS MŪZIKĀ UN METAFORĀS
Nometne Latvijas mūzikas terapijas asociāijai 2018. gada 21.-23.septembrī, Ērgļos Džakelīnas Robartes vadībā
First name / Vārds:
Your answer
Surname / Uzvārds:
Your answer
Personal code (for certificate) / Personas kods (sertifikātam)
Your answer
Address / Adrese:
Your answer
Email / Epasta adrese:
Your answer
Telephone / Telefona numurs:
Your answer
Are you a member of your country's Music Therapy association? / Vai jūs esat Latvijas Mūzikas Terapijas asociācijas biedrs?
Do you need an official tax receipt? / Vai jums ir vajdzīgs oficiāls rēķins/kvīts?
Do you require a special diet? Please specify. / Vai vajadzīga speciāla diēta? Lūdzu norādīt.
Your answer
Will you stay at the camp (in a room of up to 8)? / Vai jūs gribat nakšņot nometnes centrā (8-vietīgā īstabā)?
Professional qualifications & training / Profesionālā izglītība un tālākizglītība
Your answer
Professional experience - place(s) of work, client/patient groups, age groups etc. / Profesionālā pieredze - darba vieta(s), klientu/pacientu grupas, vecumgrupas utml.
Your answer
Do you have a particular interest connected with the theme of the camp? E.g. vocal improvisation, instrumental techniques, keyboard accompaniment or another aspect. / Vai ir kāda īpaša interese saistībā ar piedāvāto tēmu? Piem. vai vairāk interesē vokālā improvizācija vai instrumentu spēles tehnikas, vai vēl kas cits?
Your answer
Any other information we should know about you!! / Cita informācija, kura būtu jāzin par jums!!
Your answer
SVARĪGA INFORMĀCIJA!!!
Reizēm jūsu pieteikšanas anketa nenonāk pie manis tehnisko iemeslu dēļ (problēma ar Google docs, kuru es īsti nesaprotu un nemāku atrisināt). Ja jūs nesaņemsiet atbildi no manis divu dienu laikā, tad lūdzu, sazinieties ar mani pa epastu keitijaroth@gmail.com vai pa telefonu 28694273.
IMPORTANT INFORMATION !!!
Some people have completed this registration form but due to problems with the Google docs system their answers didn't get through to me. If you don't hear back from me within two days, please send me an email to keitijaroth@gmail.com or give me a call on +371 28694273.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service