แบบฟอร์มแสดงความประสงค์สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อ *
Your answer
ฉายา(สำหรับพระภิกษุ)
Your answer
นามสกุล *
Your answer
อายุ *
Your answer
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น *
Your answer
จากสถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์
Your answer
มีความประสงค์จะสมัครเรียน *
*** สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติหลังสมัครแล้ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-2516400 คุณกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.