"Liquid Way to Action" workshop led by Matej Matejka, Brzezinka, September 2021
Workshop application form / Formularz zgłoszenia na warsztaty
Email *
First name / Imię *
Last name / Nazwisko *
Mobile / Telefon
Sex / płeć *
Birth date / Data urodzenia *
Please write your date of birth in day/month/year format (dd/mm/yyyy).
Country of residence / Kraj zamieszkania *
Nationality / Narodowość
Current artistic activity / Bieżąca działalność artystyczna
Health/orthopedic problems. / Zdrowie/problemy ortopedyczne. *
Information about diet (vegetarianism, food allergies, etc) / Informacje o diecie (wegetarianizm, alergie itp.):
Have you attended any previous workshop of Matej Matejka or other members of Studio Matejka? If yes, which one? / Czy uczestniczyłeś w poprzednich warsztatach Mateja Matejki lub Studia Matejka? Jeśli tak, to w których? *
What kind of physical activity do you practice and how often ? / Jakiego rodzaju aktywność fizyczną ćwiczysz i jak często?
Have you ever danced semi-professionally or professionally ? / Czy kiedykolwiek tańczyłeś półprofesjonalnie lub zawodowo?
Clear selection
Profession, current occupation and/or name of university/school and faculty / Zawód i miejsce pracy i/lub kierunek oraz nazwa uczelni: *
Your motivation to attend the workshop: / Motywacja uczestnictwa w warsztatach: *
For the full information clause, go to www.en.grotowski-institute.art.pl/personal-data-protection. This consent to process personal data may be withdrawn at any time by writing to the following address: rodo@grotowski-institute.art.pl. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.• I consent to the Grotowski Institute processing my personal data contained in my application form. The Institute is domiciled in Wrocław, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław, Poland.• My personal data will be processed in paper and electronic form for the purposes of recruitment and of delivering the event, as well as for reporting and archiving purposes.• My personal data may be transferred to the session leader(s) for processing so that they can familiarize themselves with the participant’s profile. The person running the session(s) is authorized to process the data only during the session(s). I confirm that this consent has been given freely and that I have read the information clause available on www.en.grotowski-institute.art.pl/personal-data-protection. / Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.grotowski-institute.art.pl/ochrona-danych osobowych. Poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, pisząc na adres: rodo@grotowski-institute.art.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej wycofania.• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław, zawartych w karcie zgłoszeniowej.• Moje dane osobowe będą przetwarzane w formie wydruku papierowego i w formie elektronicznej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji wydarzenia oraz w celach sprawozdawczych i archiwizacyjnych.• Moje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania osobie prowadzącej zajęcia w celu zapoznania się z profilem uczestnika zajęć. Osoba prowadząca zajęcia jest upoważniona do ich przetwarzania wyłącznie w okresie trwania zajęć. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam dobrowolnie i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie www.grotowski-institute.art.pl/ochrona-danych osobowych. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy