Ankieta dla rodziców
Opracował zespół (R. Porzak, K. Ostraszewski, J. Pyżalski, J. Kołodziejczyk, G. Kata)
Ankieta została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Masz Szansę” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”

Ankieta zmodyfikowana została dla potrzeb diagnozy w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach przez szkolnego pedagoga.

Prosimy Panią/Pana o udział w badaniu, które posłuży do oceny aktualnej sytuacji młodzieży i osób dorosłych w naszej szkole. Ankieta pomoże w usprawnieniu działań profilaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach.

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi i pisanie tylko tego, co rzeczywiście Pan/Pani wie i myśli (a nie tego, co myślą inni lub co wypada napisać). Pytania mogą czasem zdziwić, proszę jednak spróbować odpowiedzieć na każde z nich. W tej ankiecie nie ma "dobrych" ani "złych" odpowiedzi.
Ankieta jest anonimowa a wszystkie odpowiedzi są poufne. Znane będą tylko osobie badającej i opracowującej zbiorcze zestawienie. Nie będą nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie rodzica, ucznia lub wychowawcy.

Instrukcja.

Pytania odnoszą się do ostatniego roku szkolnego, o ile treść pytania nie mówi inaczej.
Proszę dokładnie czytać pytania.
Na większość pytań należy odpowiadać zaznaczając pole przy wybranej odpowiedzi, niektóre wymagają kilku zaznaczeń lub wpisania odpowiedzi.

Ankieta zawiera 16 pytań.
1. Jest Pani/Pan *
Jeżeli ankietę wypełniają oboje rodzice, proszę podać dane jednej osoby mającej w roku szkolnym 2018/2019 najczęściej kontakt ze szkołą i nauczycielami dziecka.
2. Proszę podać swój wiek w latach.
Your answer
3. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? *
4. Pani/Pana obecny status zawodowy, z którego pochodzi wiodąca część przychodu, to: *
5. Pani/Pana aktualna sytuacja rodzinna: *
W przypadku kategorii "inna" napisz, jaka...
6. Jest Pani/Pan dla dziecka, którego dotyczy ankieta: *
7. W której klasie jest dziecko. *
8. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, na ile jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z: *
bardzo zadowolony
raczej zadowolony
trochę zadowolony, a trochę niezadowolony
raczej niezadowolony
bardzo niezadowolony
osobistego poczucia bezpieczeństwa
poziomu materialnego rodziny
swojego zdrowia
kontaktów z rodziną
kontaktów ze znajomymi
kontaktów z nauczycielami w szkole dziecka
dostępnych sposobów spędzania wolnego czasu
swojej pozycji w pracy
możliwości rozwoju zawodowego
wyobrażeń o przyszłości, perspektyw życiowych
9. Jakie co najmniej wykształcenie chciałaby Pani/Pan, aby zdobyło dziecko:
10. W jakich sytuacjach i jak często ma Pani/Pan kontakt z dzieckiem? *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
nigdy
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
spędzam czas poza domem wspólnie z dzieckiem
rozmawia z dzieckiem o szkole i ocenach
rozmawiam z dzieckiem o innych jego sprawach
wspólnie z dzieckiem uprawiam sport lub inne ulubione zajęcia
wspólnie z dzieckiem omawiamy ważne decyzje rodzinne
wspólnie z dzieckiem zajmuję się ważnymi sprawami domowymi
11. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, jak często: *
nigdy
rzadko
czasami
przeważnie
zawsze
przed wyjściem dziecka z domu pyta Pani/Pan, z kim się mają spotkać
pyta Pani/Pan lub sprawdza, na co dziecko wydaje pieniądze
pyta Pani/Pan o wspólne plany dziecka z przyjaciółmi
pyta Pani/Pan dokąd idzie dziecko, gdy wychodzi z domu
pyta Pani/Pan co dziecko robi i gdzie przebywa po szkole
12. W rożnych sytuacjach ludzie różnie myślą i reagują. Proszę zastanowić się, jak często Pani/Pan myśli lub działa w podany poniżej sposób i zaznaczyć swoją odpowiedź. Proszę nie zastanawiać się zbyt długo, odpowiadać szybko i szczerze. *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
nigdy
rzadko
czasami
często
prawie zawsze
zawsze
starannie planuję wykonanie zadania
działam bez namysłu
trudno mi skupić uwagę
jestem opanowana/y
łatwo się koncentruję
jestem rozwazna/y
mówię rzeczy bez namysłu
działam pod wpływem chwili
13. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, ze ktoś: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
nigdy
widziałem to raz w życiu
widziałem kilka razy w moim życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
pali tytoń/ e-papierosy
pije alkohol
jest pijany
zażywa leki w cel odurzania się
zażywa dopalacze
pali marihuanę/haszysz
zażywa inne narkotyki
używa wyzwisk/wulgaryzmów
stosuje przemoc fizyczną/ bicie
14. Jak Pani/Pan odnosi się do następujących zachowań rówieśników dziecka? Ankieta obejmuje rodziców/opiekunów uczniów w rożnym wieku, dlatego pytania dotyczą rożnych zachowań. ......
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
akceptuję to w pełni
uważam, ze to czasami dopuszczalne
jest mi to obojętne
uważam, ze tak być nie powinno
jest to zupełnie niedopuszczalne
palenie tytoniu/ e-papierosów
picie alkoholu
upijanie się
zażywanie leków w celu odurzania się
zażywanie dopalaczy
palenie marihuany/haszyszu
zażywanie innych narkotyków
współżycie seksualne
stosowanie "mocnych słów" ( wyzwiska, wulgaryzmy)
stosowanie siły we wzajemnych relacjach ( siła fizyczna, bicie)
15. Jak często zdarza się, ze ktoś w domu, w obecności dziecka:
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
nigdy
widziałem to raz w życiu
widziałem to kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
pali tytoń
pije alkohol
jest pijany
wyzywa kogoś
bije kogoś
16. Co należy Pani/Pana zdaniem zrobić w klasie/szkole, żeby młodzi ludzie nie stosowali tytoniu, alkoholu, marihuany, innych środków psychoaktywnych, agresji i przemocy? Proszę wpisać swoje propozycje.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach. Report Abuse - Terms of Service