Dotazník k potřebám NNO v připravovaném operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vážení přátelé ve sdruženích,

jak jsme již několikráte informovali, snažíme se být aktivní při přípravě evropských fondů. Aleš Sedláček je jedním ze zástupců NNO v řídícím výboru programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má na starosti MŠMT. Cílem naší mise je podpořit takové programy, které umožní co nejširší zapojení NNO do čerpání prostředků z fondů a to tam, kde je to efektivní, vzhledem k cílové skupině, která má být podpořena (v našem případě děti, pracovníci s dětmi, studenti apod.). Jiří Kulich, nominovaný do řídícího výboru Zeleným Kruhem, taktéž zastupující zájmy NNO, připravil, ve spolupráci s MŠMT obsáhlý dotazník, který zjišťuje potřeby NNO. MŠMT takovéto šetření provedlo, prostřednictvím České školní inspekce u škol. Cítili jsme, že obdobné šetření může osvětlit skutečné potřeby NNO a pomoci při dalších jednáních. Moc prosím, věnujte dotazníku čas, může to pomoci nejen vaší organizaci, ale celému neziskovému sektoru v budoucích sedmi letech.

Evropské peníze mají své limity. Nenahradí státní prostředky a nelze od nich očekávat financování pravidelné stávající činnosti. Jsou brány jako investice do budoucna s požadavkem udržitelnosti bez nutnosti další podpory. Médii jsou často prezentovány pochybné projekty, které byly v minulosti z evropských peněz podpořeny. Přesto, když se rozhlédnu v řadách našich organizací, mohu nalézt hned několik pozitivních příkladů. Snad se nám podaří realizovat právě takové i v nadcházejícím období.

Dotazník prosím vyplňte do 7. 8.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  Zájem o podporu z evropských fondů

  This is a required question
  This is a required question

  Podpora center a síťování škol a Spolupráce škol a mimoškolního vzdělávání

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question