Анкета за Преподаватели - за НИМД в ТрУ

Това е анкета по Анализ и подобряване на системата за управление на НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА и МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ (НИМД) в Тракийски университет, гр. Стара Загора

Уважаеми колега, в момента в ТрУ се осъществява проект за разработване и внедряване на Информационна система за управление на учебния процес и научноизследователската дейност.
Като част от процеса на разработване е включено и проучване мнението на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ за сегашното състояние на организацията на НИМД, както и на събиране на предложения за бъдещата система.

Ще сме Ви много благодарни ако отговорите на въпросите от тази анкета, за което Ви благодарим предварително.
Вашите отговори ще помогнат за по-точното и правилно проектиране на системата.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question