Registrace pro odběr novinek
Vítáme Vás ve formuláři CANINO - chovatelské potřeby. Pokud máte zájem o odběr novinek z našeho obchodu, tak prosím vyplňte následující formulář.
Email address *
Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Bonus Bona, s.r.o., IČ: 24663981, sídlem Václavské náměstí 57, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje: emailová adresa *
2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vedení evidence uchazečů o odběr novinek u správce za účelem kontaktování uchazeče a) Uložení předmětných osobních údajů po níže uvedenou dobu v databázi správcem; ab) Kontaktování subjektu údajů prostřednictvím mailu v případě, že se objeví novinka obchodu vhodná pro příslušného uchazeče. 3. Tento souhlas uděluji na dobu šesti měsíců ode dne udělení souhlasu.4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to například zasláním doporučeného dopisu správci na adresu jeho sídla. 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, a to ani do třetích zemí, ani jiným správcům či zpracovatelům v rámci Evropské unie. 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:a) vzít souhlas kdykoliv zpět,b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Prohlášení správce - Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. *
Submit
This form was created inside of Bonus Bona, s.r.o.. Report Abuse - Terms of Service