Field Target liga 2019 - SAFTA
5. a 6. X. 2019 Šoporňa
Ochrana osobných údajov/ Personal data protection
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre potreby súťaže. Filling the form you agree with use of your personal data for competition purpose.
Propozície
Propozície 13. a 14. kola ligovej súťaže Field Target 2019, Šoporňa

Klub organizujúci súťaž: FT- HFT Klub Šoporňa

Zámer súťaže:

1. oficiálne kolo oficiálnej ligovej súťaže Field Target asociácie SAFTA pre rok 2019
2. Príjemnou a súťažnou formou rozvíjanie športovej zručnosti súťažiacich v súťažnej disciplíne Field Target

Dátum súťaže: 5. a 6. X. 2019 (sobota, nedeľa)

Podmienka účasti:

Súťažiaci ovláda a zaväzuje sa dodržiavať platnú národnú legislatívu, hlavne legislatívu ohľadne strelných zbraní a streliva, oficiálne pravidlá SAFTA pre disciplínu FT a všeobecné bezpečnostné pravidlá. Súťažiaci si je vedomý plnej zodpovednosti za škody spôsobené nedodržiavaním legislatívnych noriem SR. Berie na vedomie, že pripravená trať nezabezpečuje absolútnu bezpečnosť pre použitie strelnej zbrane a zaväzuje sa zo zbrane nevystreliť pokiaľ by nastali okolnosti v zmysle § 55 ods. (11) Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j, že streľba zo zbrane kategórie D je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku. Pred každým výstrelom je súťažiaci povinný sa ubezpečiť, že je zabezpečená bezpečnosť osôb, zvierat a nehrozí poškodenie cudzej veci (okrem prípadného poškodenia sklopného terča).

Miesto konania súťaže: Šoporňa, areál hotela Relax Inn

GPS suradnice :
48°13'50.64"N
17°49'28.13"E

Financovanie súťaže:
člen SAFTA: senior 10 €/kolo/súťažiaci, študent 0 €/kolo/súťažiaci
nečlen SAFTA: senior 15 €/kolo/súťažiaci, študent 0 €/kolo/súťažiaci

Súťažiaci ktorý sa doteraz nezúčastnil žiadnej FT súťaže, čiže je na FT súťaži prvý krát má 0 € štartovné.

Časový harmonogram: (sobota)

od 08:00 do 09:30 nástrel zbraní
od 08:00 do 09:30 registrácia súťažiacich
od 09:35 do 9:50 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami, zahájenie súťaže
od 10:00 do 14:00 priebeh 1. ligovej súťaže Field Target
od 14:00 do 15:00 obed a organizátori vyhodnotia súťaž

od 15:00 výročná schôdza SAFTA

Časový harmonogram: (nedeľa)

od 08:00 do 09:30 nástrel zbraní
od 08:00 do 09:30 registrácia súťažiacich
od 09:35 do 9:50 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami, zahájenie súťaže
od 10:00 do 14:00 priebeh 2. ligovej súťaže Field Target
od 14:00 do 15:00 obed a organizátori vyhodnotia súťaž

Technické zabezpečenie:

Kategórie súťažiacich:
PCP/PCA/CO2 bez obmedzenia kalibru ( cal.177 cal.22 cal.25)
Pružinovky bez obmedzenia kalibru ( cal.177 cal.22 cal.25)

Počet dráh:

Celkom 25 dráh. Celkový počet sklopných cieľov je 50 ks. Je určených 25 stanovíšť s 2 ks sklopnými cieľmi. Súťaž absolvuje v 1 kole, teda celkovo každý strelec odstrieľa 50 sklopných terčov rozložených náhodne vo vzdialenostiach od 9m do 50m podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu FT.

Bodovanie:

Podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre FT.
1.) Zásah killzóny a sklopenie sa cieľa po výstrele – 1 bod.
2.) Nesklopenie terča po výstrele – 0 bodov.
Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 50.

Protest: Do 10 min. od ukončenia súťaže s vkladom 15 € do rúk organizátora. Pri neoprávnenom proteste prepadá vklad organizátorovi.

Informácie a kontakty:
Za SAFTA - Denis Šramo DNS7210

Registrácia/Registration
Meno/Name: *
Your answer
Priezvisko/Surname: *
Your answer
Štát/Country *
Registrujem sa na súťaž/ For day-s *
Kategória/Category: *
Výbava/Equipment
Zbraň/Airgun: *
Strelivo - typ - kaliber/Pellets: *
Optika/Riflescope: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service