แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ cte.pnru.ac.th

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  This is a required question
  This is a required question
  ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน
  ความเหมาะสมของข้อมูล
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  ความสวยงามและน่าสนใจ
  ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  สีสันในการออกแบบ
  ขนาดตัวอักษร
  Please enter one response per row
  ความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา
  ความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์
  ความพึงพอใจในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  Please enter one response per row