แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์          Industrial Intelligence Unit                    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ และข้อมูลบางส่วนจะนำไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการมากที่สุด ซึ่งคำตอบท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. ระดับการศึกษา *
3. สถานภาพ *
4. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยประมาณ *
5. วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Clear selection
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ IIU
6. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รูปแบบการแสดงผลได้แก่ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
7. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย
การนำข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์
การเตือนได้ทันต่อเหตุการณ์
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy