Soveltava liikunta
Opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Teen oman opinnäytetyöni Porin kaupungin liikuntayksikölle. Opinnäytetyön tarkoitus on kerätä tietoa soveltavaan liikuntaan liittyvistä kokemuksista sekä toiveista kaupungin liikuntayksikölle. Tavoitteena on kehittää soveltavan liikunnan tarjontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä kerätä toiveita.

Toteutan opinnäytetyöni kyselylomakkeella, johon ystävällisesti pyytäisin teitä vastaamaan. Toivoisin, että vastaisitte mahdollisimman monipuolisesti mielipiteenne mukaan sekä ottaisitte lapsenne mukaan kertomaan omia toiveitaan ja mahdollisia kokemuksiaan. Vapaaseen kenttään saa lisätä omia toiveitaan ja ajatuksiaan Porin kaupungin harrastustarjonnasta erityislapsille.

Noudatan kyselyni toteuttamisessa salassapitovelvollisuutta ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaaminen on vapaaehtoista ja kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä opinnäytetyössäni mainita asioita, joista yksittäisiä henkilöitä voisi tunnistaa.
Onko lapsenne mukana soveltavan liikunnan ryhmässä tai muussa liikuntatoiminnassa? Jos on, missä? Mistä saitte tiedon ryhmästä?
Kuinka toimivaksi koette soveltavan liikunnan tiedotuksen Porissa ja onko tietoa mielestänne helppoa etsiä ja löytää?
Millaista liikuntatarjontaa toivoisitte tai mitä lajeja haluaisitte soveltavaan liikuntaan?
Haluaisitteko osallistua perheliikuntaan, jonne mukaan voi tulla perheenjäsen tai perheenjäseniä?
Kuinka tärkeäksi koette soveltavan liikunnan ryhmät?
Haluaisitteko lapsenne voivan osallistua integroidusti yleiseen liikuntaryhmään esimerkiksi tukihenkilön kanssa?
Millaisiksi arvioitte mahdollisuutenne osallistaa lapsenne liikuntaryhmiin? (Esimerkiksi kuljettamisen tai kustannusten perusteella)
Muita ajatuksia ja toiveita lasten harrastustoiminnasta Porissa?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy