Väliarviointi hanketoimijoille TutKIVA

Arvioi tähänastista hanketoimintaa ja omaa osuuttasi hankkeessa Salpauksesta tehtävää väliselvitystä varten. Vastaa lyhyesti alla oleviin kysymyksiin valitsemalla vaihtoehdoista tai omin sanoin.

  Omien hanketavoitteiden toteutuminen

  Hankkeen alussa kuvasit omia lähtökohtia ja asetit hankkeelle tavoitteita. Kerro missä vaiheessa niiden suhteen tässä vaiheessa hanketta olet. Tavoitteet löydät bit.ly/tutkivasalpaus sivulta Dokumentointi (avaa hiiren oikealla linkki uuteen ikkunaan ja mobiililaitteessa linkkiä pidempään painamalla).
  This is a required question
  This is a required question

  Yhteisten hanketavoitteiden toteutuminen

  Hanke on yhteinen oppimisprosessi. Tavoitteena on syventää opetusteknologian ja mobiiliohjauksen osaamista. Taitoja opitaan opiskelijoiden kanssa mutta myös osallistumalla aktiivisesti hanketoimintaan. Arvioi osallistumistasi ja oppimistasi seuraavien osa-alueiden suhteen.
  This is a required question

  Hankkeen toteutuksen arviointia ja toiveita jatkoon

  Hanke on noin puolessa välissä. Tarkoitus on järjestää vertaisoppimisen mahdollistavia verkkotapaamisia sekä työpajoja. Arvioi lopuksi hankkeen hyödyllisyyttä, anna kehittämisehdotuksia ja esitä toiveita jatkoa varten.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kiitos yhteistyöstä!

  Hanna 7.1.2014