แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการพิเศษ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจความพึงพอใจในสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้า ว่าลูกค้ามีความคิดอย่างไรต่อสินค้าและบริการกับบริษัท

แบบสอบถามมีทั้งสิ้น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในสินค้า
ส่วนที่ 3 การพึงพอใจในการให้บริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service