แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการอบรมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล Web of Science
ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10 โดยใช้ภาพที่ 1 2 และ 3 ด้านล่าง
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Figure 1. ISI Web of Science
ผลลัพธ์การสืบค้น
1. ข้อแตกต่างของฐานข้อมูลนี้กับฐานข้อมูลทั่วไปคือ *
1 point
2. รูปแบบและวิธีการสืบค้นหลักของฐานข้อมูลนี้คือ *
1 point
3. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น มีการเรียงลำดับการแสดงผลแบบใด *
1 point
4. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น บทความลำดับที่ 2 มีจำนวน Times Cited จำนวนเท่าใด *
1 point
5. จากภาพที่ 1 หากต้องการสร้างรายงานการอ้างอิง จะต้องใช้เครื่องมือใดในการจัดการ *
1 point
Figure 2. ISI Web of Science
รายละเอียดบรรณานุกรม
6. จากภาพที่ 2 บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชื่ออะไร *
1 point
7. จากภาพที่ 2 เอกสารที่แสดงรายละเอียด ผู้แต่งมีจำนวนกี่คน *
1 point
8. จากภาพที่ 2 เอกสารฉบับเต็ม ปรากฏในฐานข้อมูลใด *
1 point
Figure 3. ISI Web of Science
การสร้าง Citation Report
9. จากภาพที่ 3 จากผลสรุป มีจำนวนการอ้างอิงรวมกันทั้งหมดกี่ครั้ง *
1 point
10. จากภาพที่ 3 ค่า H-index ที่ได้ หมายความว่าอย่างไร *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse