SET 3 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB KESEMUA SOALAN
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH *
KELAS *
1. Senarai berikut adalah tokoh sarjana yang menulis tentang sejarah. Apakah persamaan pandangan mereka dalam mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat? *
1 point
Captionless Image
2 Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan penduduk kota Akkad,Mesopotamia pada 2291 – 2255 S.M. *
1 point
Captionless Image
3 Mengapakah Undang-undang Justinian dalam tamadun Rom menjadi asas kepada sistem perundangan hari ini? *
1 point
Captionless Image
4 Rajah 1 menunjukkan kelas sosial masyarakat China menurut Confucius *
1 point
Captionless Image
5 Peta 1 menunjukkan pelabuhan Oc-eo yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Funan. *
1 point
Captionless Image
6 Gambar 1 menunjukkan tempat suci untuk upacara angkat sumpah yang diadakan di Telaga Batu, Palembang *
1 point
Captionless Image
7 Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah. *
1 point
Captionless Image
8 Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ialah surah al-Alaq ayat 1 – 5. Mengapakah umat Islam diperintah untuk melakukan pembacaan melalui surah tersebut? *
1 point
Captionless Image
9 Piagam Madinah merupakan sebuah perlembagaan bertulis terawal dalam sejarah Islam. Apakah keistimewaan perlembagaan tersebut? *
1 point
10 Kota Makkah telah berjaya dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 M. .Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada kerajaan Islam Madinah? *
1 point
11 Kaedah pemilihan khalifah dalam Islam yang pertama ialah melalui prosessyura atau musyawarah. Apakah kesan perlaksanaan proses tersebut? *
1 point
12 Maklumat berikut merujuk kepada cara pertembungan tamadun Islam dengantamadun lain. *
1 point
Captionless Image
13 Maklumat berikut menunjukkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
14 Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang pedagang Islam di sesebuah pelabuhan di Asia Tenggara? *
1 point
15 Maklumat berikut berkaitan pendidikan di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
16 Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka? *
1 point
17 Apakah aspek yang ditekankan oleh gereja Katolik pada Zaman Pertengahan di Eropah? *
1 point
18 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugalpada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut? *
1 point
19 Gambar 2 ialah Henry N. Ridley. *
1 point
Captionless Image
20 Graf berikut menunjukkan keluasan Tanah Simpanan Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. *
1 point
Captionless Image
21 Sistem Polo diperkenalkan oleh penjajah Sepanyol selepas ekspedisi *
1 point
Captionless Image
22 Maklumat berikut berkaitan tindakan Perancis terhadap gerakan nasionalisme di Vietnam. *
1 point
Captionless Image
23 Maklumat berikut berkaitan dengan karya penulisan di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
24 Maklumat berikut berkaitan dengan pertubuhan yang menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu antara tahun 1941 hingga tahun 1945. *
1 point
Captionless Image
25 Setelah campur tangan British di Semenanjung Tanah Melayu, British mula merujuk kerajaan Melayu sebagai negeri dan menetapkan sempadan setiapkerajaan. Mengapakah British bertindak demikian? *
1 point
26 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu diluluskan oleh Sultan ZainalAbidin III pada tahun 1911. Berdasarkan undang-undang tersebut, apakah syarat untuk menjadi pemerintah di Terengganu? *
1 point
Captionless Image
27 Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu1948. *
1 point
Captionless Image
28 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan di Sarawak. *
1 point
Captionless Image
29 Maklumat berikut adalah keputusan Pilihan Raya 1955. *
1 point
Captionless Image
30 Raja-raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli yang dituntut oleh orangdagang dengan syarat. Apakah syarat tersebut? *
1 point
31 Maklumat berikut merujuk gabungan parti politik di Sabah dan Sarawak padaabad ke-20 *
1 point
Captionless Image
32 Rajah berikut merujuk kepada tindakan Parti Rakyat Brunei (PRB). *
1 point
Captionless Image
33 Apakah bidang kuasa Badan Perundangan dalam sistem pemerintahan Malaysia? *
1 point
34 Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Negeri. *
1 point
Captionless Image
35 Gambar 3 merupakan Jata Negara yang menjadi lambang kerajaan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36 Rancangan Malaysia Keempat merupakan rancangan Malaysia tahap kedua yang dilaksanakan pada tahun 1981-1985. Apakah tumpuan yang diberikan dalam rancangan tersebut? *
1 point
37 Maklumat berikut merupakan tiga strategi yang dilaksanakan dalam menjayakan pembangunan ekonomi negara. *
1 point
Captionless Image
38 Maklumat berikut mengenai institusi pengajian tinggi yang ditubuhkan pada tahun 1977. *
1 point
Captionless Image
39 MAPHILINDHO merupakan gabungan tiga buah negara iaitu Malaysia,Filipina dan Indonesia. Apakah matlamat pertubuhan tersebut? *
1 point
40 Globalisasi merujuk kepada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan. Apakah usaha kerajaan Malaysia dalam menghadapi era globalisasi tersebut? *
1 point
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy