Open Call to In-Q
(In English below)

Vi söker artister och DJs som vill uppträda på den nystartade queera scenen In-Q på Inkonst den 19 november eller den 17 december 2020.

Vi söker dig som identifierar dig som HBTQIA+ -person och är musiker, artist, DJ, visuell konstnär eller performancekonstnär för att ge några exempel.

Du ska bo, verka i eller ha en koppling till Skåne.

Inkonst är en fristående kulturscen i Malmö för scenkonst, musik och andra konstformer. Vi visar främst nyskapande och samtida kultur som rör sig utanför det etablerade, självklara och genrebestämda. Vi brinner för konst som spränger gränser, utmanar och tar risker men som också är lekfull, underhållande och glädjespridande.

Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride vill verka inkluderande, samhällsutvecklande och tillgängligt för att förmedla starka upplevelser och ge utrymme för radikala uttryck och tankar.

Ansökan är öppen fram till kl. 23.59 den 17 oktober. Därefter sker ett urval. Besked ges i slutet av oktober, vi har inte möjlighet att lämna motivering vid avslag. Beslut tas av Inkonsts producent för In-Q i samråd med Malmö Prides producent och vår referensgrupp för projektet.

In-Q är ett tryggt rum. Det betyder att du ska känna dig trygg i att kunna vara den du är och trygg i den gemenskap som skapas.

Vi kommer välja ut tre-sex artister i höst och förhoppningsvis fler inför nästa år.

Detta får du:
Ett gage
Tekniker från Inkonst
Marknadsföring

Har du några frågor får du gärna ställa dem till Ellinor på Inkonst ellinor@inkonst.com eller Sanna på Malmö Pride sanna@malmopride.com.

Vi ser fram emot att läsa om dig och det du vill göra!
Inkonst och Malmö Pride

//

We are looking for artists and DJs who want to perform at the newly started queer event In-Q at Inkonst on 19 November or 17 December 2020.

We are looking for you who identify as an LGBTQIA + person and are a musician, artist, DJ, visual artist or performance artist to give a few examples.

You need to be living or working in or have some connection to the region of Skåne (which Malmö is a part of).

Inkonst is an independent venue in Malmö that features performing arts, music, talks and other art forms. We present innovative and contemporary culture that moves outside of the established, obvious and genre defined. We’re passionate about art that push the boundaries, challenge and take risks, yet remain playful, entertaining and fun.

Malmö Pride is an annual, creative, growing and qualitative folk festival whose purpose is to be a natural part of Malmö's range of recurring events. Malmö Pride wants to work inclusively, for social change and accessible to convey strong experiences and provide space for radical expressions and thoughts.

The application is open until 23.59 on 17 October. Then a selection is made. Notice will be given at the end of October, we do not have the opportunity to give reasons in the event of rejection. Decisions are made by Inkonst's producer for In-Q in consultation with Malmö Pride's producer and our reference group for the project.

In-Q is a safe room. This means that we are actively working for you to feel safe in being who you are and safe in the community that is created.

We will select from three to six artists this autumn and hopefully more for next year.

You get this:
A gage
Technician from Inkonst
Marketing of the event

If you have any questions, feel free to ask them to Ellinor at Inkonst ellinor@inkonst.com or Sanna at Malmö Pride sanna@malmopride.com.

We look forward to reading about you and what you want to do!
Inkonst and Malmö Pride
NAMN / Name
ARTISTNAMN / Artist Name
E-POST / Email
TELEFON / Phone number
JAG BOR I (STAD) / I live in (city) *
OM DIG PÅ WWW / About you on www
KORT OM DIG SOM ARTIST / About you as an artist
DETTA VILL DU FRAMFÖRA / What you would like to perform
LÄNGD PÅ FRAMTRÄDANDE / How long is your performance?
DU VILL FRAMTRÄDA DEN / You would like to perform the
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Malmö Pride. Report Abuse