Aktywność nastolatków w cyberprzestrzeni
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadzi badania dotyczące aktywności nastolatków w cyberprzestrzeni a ich relacje oraz więzi społeczne. Uprzejmie prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących wypowiedzi na sformułowane poniżej pytania, a w szczególnych wypadkach także ich uzasadnienie. Badanie jest całkowicie anonimowe, dlatego prosimy o nie podpisywanie kwestionariusza ankiety. Wyniki badań będą wykorzystane jedynie w celach naukowych. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i wysiłek związany z wypełnieniem kwestionariusza ankiety.
Bez tytułu
Kwestionariusz ankiety dla rodziców
1. W jakim celu Pana/Pani dziecko korzysta z cyberprzestrzeni najczęściej? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
2. Jakie narzędzia wykorzystuje Pana/Pani dziecko do swojej aktywności w cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
3. Gdzie Pana/Pani dziecko korzysta z cyberprzestrzeni najczęściej? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
4. Jak długo Pana/Pani dziecko korzysta z cyberprzestrzeni w ciągu dnia *
5. Czy wie Pan/Pani jakie aktywności przejawia dziecko w cyberprzestrzeni? *
6. Z czego wynika Pana/Pani wiedza na ten temat korzystania przez dziecko z cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
7. W jakim celu Pana/Pani zdaniem dziecko zawiera wirtualne znajomości? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
8. Z kim Pana/Pani dziecko nawiązuje relacje w cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
9. Jak ocenia Pan/Pani charakter takich znajomości? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
10. Jaki jest według Pana/Pani poziom zaangażowania dziecka w wirtualne relacje z innymi osobami? *
11. Według Pana/Pani wiedzy na jakie tematy dziecko rozmawia z osobami poznanymi w cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
12. W jakim kierunku podążają według Pana/Pani obserwacji nowo zawarte znajomości internetowe dziecka? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
13. Czy Pana/Pani dziecko komunikując się w świecie wirtualnym z nowo poznaną osobą zawsze podaje swoją prawdziwą tożsamość? *
Tak
Nie
Czasami
portale społecznościowe typu Facebook tak nie czasami
serwisy randkowe tak nie czasami
fora dyskusyjne tak nie czasami
gry on-line
14. Jak Pan/Pani sądzi, jeśli dziecko zwiera znajomość w wirtualnym świecie, to: *
15. Czy Pana/Pani zdaniem dziecko opowiada osobom poznanym w sieci o swoich problemach? *
16. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem dziecko angażuje się emocjonalnie w kontakty z osobami poznanymi w sieci? *
17. Jak przebywanie dziecka w cyberprzestrzeni zmieniło Państwa relacje w rodzinie? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
18. Jak Pana/Pani zdaniem aktywność dziecka w cyberprzestrzeni wpłynęła na jego relacje z pozostałymi członkami rodziny (np. rodzeństwo, dziadkowie)? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
19. Jakie zmiany zauważył Pan/Pani w funkcjonowaniu rodzinnym dziecka w związku z jego aktywnością w cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
20. Czy Pana/Pani zdaniem są takie sfery życia dziecka, których nie porusza w domu, a rozmawia o nich z osobami w cyberprzestrzeni? *
21. Jakich zachowań dopuściło się dziecko z powodu kontaktu z osobami poznanym w cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
22. Jakie Pan/Pani zauważa trudności w komunikacji rodzinnej w związku z aktywnością dziecka w cyberprzestrzeni? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
23. Jak często dziecko zmienia plany, ustalenia rodzinne pod wpływem kontaktów z innymi w cyberprzestrzeni? *
24. Jak Pan/Pani sadzi, z którymi znajomymi dziecko ma lepszy kontakt? *
25. Czy z powodu zawieranych znajomości w cyberprzestrzeni Pana Pani/dziecko ograniczyło swoje relacje z rówieśnikami, które do tej pory uznawało za ważne? *
26. Czy znana jest Panu/Pani sytuacja, że dziecko nawiązało znajomość w świecie wirtualnym i przeniosło ją do świata realnego? *
27. Jak Pan/Pani sądzi czego oczekuje Pana/Pani dziecko od wirtualnych znajomych, czego nie doświadcza od znajomych w świecie realnym? (można zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
28. Jakie ma Pan/Pani inne spostrzeżenia, uwagi sugestie na temat aktywności dzieci w cyberprzestrzeni i tworzonych przez nich relacji i więzi w świecie realnym? *
Your answer
Dane metryczko-we:
Wiek: *
Your answer
Płeć: *
Wykształcenie: *
Liczba dzieci: *
Your answer
Miejscowość do której dziecko chodzi do szkoły:
Your answer
Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms