Економика предузећа - тест 2
Тест 2 за припрему пријемног испита из предмета "Економика предузећа"
1. Носиоци функције руковођења су: *
1 point
2. Средства предузећа, према намени, се деле на: *
1 point
3. Пословна имовину чине: *
1 point
4. Према фазама циклуса репродукције средства се деле на: *
1 point
5. Према изворима прибављања, средства могу бити: *
1 point
6. Ефикасност пословања предузећа је: *
1 point
7. Ефективност пословања предузећа је: *
1 point
8. Коефицијент обрта сопствених средстава је однос између: *
1 point
9. Нето обртна средства представљају разлику између: *
1 point
10. Према власништву извори средстава могу бити: *
1 point
11. Контрола коришћења средстава може бити: *
1 point
12. Трошење елемената се испољава као: *
1 point
13. Трошење материјала у процесу репродукције је: *
1 point
14. У зависности од фактора, утрошци материјала могу бити: *
1 point
15. Организационо условљени утрошци материјала су: *
1 point
16. Стварни утрошци средстава за рад су: *
1 point
17. Природна подела трошкова обухвата: *
1 point
18. Рентабилност је однос између: *
1 point
19. Према периоду за који се праве планови предузећа су: *
1 point
20. Краткорочни планови се односе на временски период од: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service