แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2563)
เนื้อหาในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 3 จุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายและเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
1.5 การรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา *
1.6 ประเภทงานที่เคยมารับบริการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา *
Required
1.7 แหล่งข่าวสารที่ท่านได้รับริการ *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse