VÝZKUM NÁZORŮ SESTER NA JEJICH POSTOJ K ZALOŽENÍ ČESKÉ KOMORY SESTER
Vážená sestro,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. V současné době je v České republice stále diskutovaná problematika založení české komory sester, zájem a postoj sester o ni a všeobecně celkový pohled na profesní organizace sester.
Tento výzkum na základě zjištěných názorů sester by měl přispět k vytvoření optimálního řešení této problematiky. Výsledky dotazníku budou sloužit ke zpracování mé disertační práce, která se zabývá touto problematikou.
První část dotazníku je všeobecný úvod, druhá část je samotný dotazník PAMQ , který je poprvé použit v České republice, autorem tohoto dotazníku je S. J. Yeager, který nám udělil povolení ho u nás s Vámi použít.  
V dotazníku zaškrtávejte/ vyplňujte pouze jednu odpověď, pokud není jinak uvedeno u konkrétní otázky. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut.

Dovolujeme si Vás proto požádat o účast ve výzkumu a o odpověď na otázky v tomto dotazníku.

DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ!

Se všemi získanými informacemi budeme nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů. Výsledky výzkumu budou zpracovány souhrnně a budete o nich informováni prostřednictvím tisku.

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Helena Svobodová
Studentka doktorského studijního oboru Ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích

Sign in to Google to save your progress. Learn more
A.
1. Zajímá Vás dění v profesních organizacích sester?
Clear selection
2. Jste zastáncem vzniku komory sester?
Clear selection
3. Komora by měla být:
Clear selection
4. Byla/ byl byste pro povinné členství v komoře?
Clear selection
5. Jaké roční poplatky byste byla ochotna/ byl ochoten v případě fungující komory zaplatit?
Clear selection
6. Jaký by měla mít komora přínos pro sestry a pro ošetřovatelství?
7. Z jakého jste kraje ČR?
Clear selection
8. V jakém zdravotnickém zařízená pracujete?
Clear selection
9. Získal/a jste specializovanou způsobilost v oboru?
Clear selection
B.                         I. část
Dotazník PAMQ ke členství v profesních organizacích
Dotazník je nutno vyplnit celý, aby jej bylo možné zahrnout do studie.
10. Věk
11. Rodinný stav:
Clear selection
12. Pohlaví:
Clear selection
13. Vzdělávací příprava (zaškrtněte nejvyšší dosažené vzdělání v oboru ošetřovatelství)
Clear selection
14. Počet let, které pracujete/ jste pracoval(a) v oboru ošetřovatelství:
15. Pracujete v současnosti v oboru ošetřovatelství?
Clear selection
16. Kolik hodin týdně aktuálně pracujete/ jste pracovala v oboru?
Clear selection
17. Jste členkou/ členem některé z profesních organizací sester v ČR?
V případě odpovědi ANO - pokračujte následující otázkou. V případě odpovědi NE, prosím pokračujte již 2. částí dotazníku.
Clear selection
18. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ano, jaké profesní organizace jste členkou?
Clear selection
19. Pokud jste někdy byla členkou/ byl členem nějakého profesního sdružení v oblasti ošetřovatelství, ale už její členkou/ jejím členem nejste, proč jste z této organizace vystoupila?
20. Jakého profesního sdružení v oblasti ošetřovatelství jste někdy byla členkou/ byl členem?
Clear selection
II. část
Část II používá stupnici od "velmi" až po "vůbec ne". U každé položky, prosím, zakroužkujte slova nebo číslice, které vaši volbu vystihují nejlépe. (Odpovídají ty/ ti, které/ kteří jsou i nejsou členy organizace).
21. Jak ovlivňuje každý z následujících přínosů vaše rozhodnutí vstoupit do profesní organizace sester?
1 (velmi)
2
3
4
5 (vůbec ne)
21.1 Sebezdokonalování se
21.2 Navázání přátelství
21.3 Nové nápady
21.4 Vzdělání
21.5 Organizace programů sestrám
21.6 Setkávání
21.7 Společenské aktivity
21.8 Osvobození od stereotypu
21.9 Potřeba změny
21.10 Potřeba podpory
21.11 Naplnění touhy někam patřit
21.12 Změna pohledu
21.13 Kontakt s lidmi ve stejném oboru
21.14 Povýšení v zaměstnání
21.15 Podpora odbornosti
21.16 Potvrzení nápadů
21.17 Rozvoj profese
21.18 Štěstí
21.19 Zdokonalení ve své práci
21.20 Lepší mzda
21.21 Získání výhod/ benefitů
21.22 Odpočinek od práce
21.23 Něco nového
21.24 Zábava
21.25 Pomoc při hledání zaměstnání
21.26 Cestování
21.27 Skupinové výhody
21.28 Politické lobování
21.29 Udržování profesních standardů
Clear selection
22. Který z uvedených přínosů je pro Vás nejdůležitější?
DĚKUJI ZA VAŠE ODPOVĚDI A ČAS.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy