Упитник - тест опште информисаности

даје увид у општу културу и информисаност испитаника
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ко је аутор ове скулптуре?

  Captionless Image
  This is a required question