Форма моніторингу освітніх програм
Прізвище, Ім'я, По-батькові *
Електронна адреса *
До якої групи стейкхолдерів Ви відноситесь? *
Required
В обговоренні якої освітньої програми Ви бажаєте взяти участь ? *
На Вашу думку освітня програма має чітко сформульовані цілі, що відповідають місії та стратегії закладу вищої освіти. *
Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначено з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, та досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм. *
Структура освітньої програми передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір студентами навчальних дисциплін *
Освітня програма передбачає практичну підготовку студентів, яка дає можливість здобути компетентності для подальшої професійної діяльності. *
Освітня програма є чіткою та зрозумілою, не містить дискримінаційних положень *
Освітня програма у вільному доступі оприлюднена на офіційному інформаційному ресурсі *
Перед затвердженням ОП проходить громадське обговорення? *
В ОП визначено чітку та зрозумілу політику та процедуру дотримання академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу *
Чи достатній, на Вашу думку, набір дисциплін освітньої програми для успішної роботи за фахом? *
Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з ОП підготовки фахівців?
Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійний блок ОП?
Які компетенціїї, на Вашу думку, доцільно вилучити з ОП підготовки фахівців?
Які компетенціїї, на Вашу думку, варто додати в ОП підготовки фахівців?
Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін в ОП? Якщо так, то наведіть приклади. *
Які зауваження Ви можете зробити до ОП *
Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для покращання освітнього процесу? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of НТУУ "КПІ". Report Abuse