БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ТЭНХИМ Оюутнуудын санал асуулга 2018-2019
Хөтөлбөр, сургалтын үр дүнгийн талаарх энэхүү судалгааны санал асуулганд оролцож буй оюутан таньд талархаж байна. Доорх асуултууд манай хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнууд сургалтын үр дүн, үйл ажиллагаа, багш нарын заах арга зүйн байдалд хэр сэтгэл ханамжтай байгааг тодорхойлох үндсэн зорилготой. Та өөрийн сонгосон хариултад харгалзах оноог дугуйлж, оноо байхгүй бол хариулт бичиж бөглөнө үү.
Бүлэг I. Хөтөлбөрийн үнэлгээ
Оюутны үндсэн мэдээлэл
1. Та хэддүгээр курст сурдаг вэ? *
1. Судалгаанд хамрагдаж буй оюутны нас *
4.Хүйс
5.Суралцаж буй тэнхим
6.Суралцаж буй хөтөлбөр/мэргэжил
7.Горилж буй зэрэг
Сургалтын үр дүнгийн талаарх мэдээлэл
1.Та өөрийн хүсэлтээр энэ мэргэжлийн хөтөлбөрийг сонгосон уу?
2.Тийм бол энэ хөтөлбөрийг сонгосон шалтгаанаа тодруулна уу?
3.Та төгсөөд одоо суралцаж буй мэргэжлийн дагуу ажил эрхэлнэ гэж бодож байгаа юу?
4.Та элсэхдээ одоогийн сурч буй сургууль болон хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг хаанаас олж авсан бэ?
5.Та сурч буй сургууль болон мэргэжлийн хөтөлбөртөө хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ?
Огт ханамжгүй
Ханамжгүй
Дунд зэрэг
Сэтгэл ханамжтай
Маш их сэтгэл ханамжтай
Сургалтын үр дүн
Сургалтын орчин
Сургах арга барил
Үнэлгээний систем
Багш нарын мэдлэг, чадвар
Сургуулийн нэр хүнд
6.Сэтгэл ханамжгүй үзүүлэлт байгаа бол түүнийг сайжруулах ямар санал танд байна вэ? Бичнэ үү
Your answer
7. Манай сургуулийн сургалтын орчин, нөхцлийг сайжруулах шаардлагатай юу?
8.Манай хөтөлбөр дараах мэдлэг, чадварыг хэр түвшинд олгож байна гэж та үздэг вэ?
Одоогоор огт олгоогүй
Одоогоор олгоогүй
Дунд зэрэг
Олгож байна
Хангалттай олгож байна
Шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
Мэргэжлийн цөм мэдлэг
Мэргэжлийн нарийн мэдлэг
Асуудал шийдвэрлэх чадвар
Турших, судлах чадвар
Системтэй сэтгэх чадвар
Хувь хүний чадвар
Ажил мэргэжлийн ур чадвар
Багаар ажиллах ур чадвар
Харилцааны ур чадвар
Бодож сэтгэх чадвар
Зохион бүтээх чадвар
Туршин хэрэгжүүлэх чадвар
Ажиллуулан ашиглах, хэрэглээний чадвар
9. Оюутны мэдлэг чадварыг зөв үнэлэх үнэлгээний систем манай хөтөлбөрт бүрдсэн гэж та боддог уу?
10.Манай хөтөлбөрт хичээл орж буй багш нарын сургах арга барил танд үр өгөөжтэй байна уу?
11.Барилгын инженер болон архитектур хөтөлбөрийн багш нарын мэдлэг, чадвар хангалттай түвшинд байна гэж та боддог уу?
Хэрэв танд сургалт, хичээлийг сайжруулах талаар санал хүсэлт байвал бидэнтэй хуваалцана уу?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institute of Engineering and Technology. Report Abuse - Terms of Service