แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชาการสร้าง e-Book

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบชุดนี้มีข้อสอบจำนวน 30 ข้อ ให้เวลา 30 นาที
2.ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทำเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคำตอบ
Email address *
ชื่อ-สกุล *
เลขที่ *
ข้อใดให้ความหมายของ e – Book ได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
e-Book ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษในข้อใด *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ ไฟล์รูปแบบนามสกุลที่เป็น e–Book *
1 point
e–Book ประเภทใดที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในเล่มและสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเอกสารภายนอกได้ *
1 point
ซอฟต์แวร์ Reader จะเกี่ยวข้องกับ e–Book อย่างไร *
1 point
โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานด้านใด *
1 point
ลักษณะเด่นของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 คือข้อใด *
1 point
เนื้อหาที่สามารถนำเสนอในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 ได้ คือข้อใด *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ เมนูโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ เมนูย่อยของเมนู Edit *
1 point
ข้อใดขั้นตอนแรกในการสร้าง e-Book *
1 point
โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 ใส่ภาพวีดีโอนามสกุลอะไรได้บ้าง *
1 point
ถ้าต้องการตั้งค่าทั่วไป ต้องเลือกแถบเมนู อะไร *
1 point
การสร้างหนังสือใหม่แบบ Quick Start อยู่ในเมนูใดใน Menu bar *
1 point
การเพิ่มหน้าหนังสือทีละจำนวนมากสามารถใช้เมนูใด *
1 point
ถ้าต้องการเพิ่มข้อความในหน้าหนังสือ จะต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
โปรแกรม Flip Album ไม่รองรับไฟล์ใด *
1 point
การใส่ภาพ ใส่เสียงและวีดีโอ มีขั้นตอนที่เหมือนกันคือข้อใด *
1 point
ในการแก้ไขข้อความ ต้องเลือกเมนูใด *
1 point
ถ้าต้องการหมุนรูปภาพแบบกำหนดเองข้อใดถูกต้อง *
1 point
ถ้าต้องการให้ลิงค์รูปภาพไปยังเว็บไซต์จะต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
การทำเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญของหนังสือใช้คำสั่งใด *
1 point
ต้องการจัดการหัวข้อสารบัญใช้คำสั่งใด *
1 point
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญของหนังสือใช้คำสั่งใด *
1 point
การสร้างดัชนีท้ายเล่ม มีขั้นตอนอย่างไร *
1 point
e-Book ที่ทำเสร็จแล้วจะมีนามสกุลอะไร *
1 point
ข้อใดเป็นการกำหนดสีพื้นหลังของชั้นหนังสือ *
1 point
ข้อใดเป็นการกำหนดชื่อของ CD *
1 point
ข้อใดเป็นจำนวนชั้นของหนังสือ *
1 point
ข้อใดเป็นการกำหนดรูปแบบของ CD *
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.