Formularz kontaktowy ze strony www
Jeżeli chcesz ,abyśmy się z Tobą skontaktowali lub chcesz uzyskać informację na temat wybranych kursów - ten formularz jest dla Ciebie!
Pamiętaj ,że nie wykorzystujemy Twoich danych w inny sposób niż do uzupełnienia umowy lub kontaktu w celu przedstawienia oferty. Jednocześnie zaznaczamy, że w każdej chwili możesz usunąć swoje dane lub je skontrolować na domowaszkolajezykowa@gmail.com.
Imię *
Imię kursanta w wieku od 5 do 18 roku życia
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Preferowany kontakt *
Rodzaj kursanta *
Rodzaj kursu jaki Cię interesuje *
Czy wybierasz lekcje próbną ? *
Akceptuję politykę prywatności : Niniejsza Polityka Prywatności powstała w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z FORMULARZA KONTAKTOWEGO firmy Domowa Szkoła Językowa Edyta Olszewska. Zachęcamy do zapoznania się Polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom.Przed rozpoczęciem korzystania z Formularza, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Formularza, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania z Formularza.Firma Domowa Szkoła Językowa stosuje następujące zasady przetwarzania Danych Osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność.Firma Domowa Szkoła Językowa zapewnia, by zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w ramach Formuarza była udzielana za pomocą klarownej i potwierdzającej czynności procedury, która wyraża dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której Dane dotyczą, na przetwarzanie Danych Osobowych. Procedura polega na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której Dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej Danych Osobowych.§ 1. Informacje Ogólne1. Administratorem Danych jest Domowa Szkoła Językowa Edyta Olszewska ul. Ostródzka 153a 03-289 Warszawa nip 5242704279 regon 142876802, zwanym również Usługodawcą.2. Korzystanie z Serwisu jednoznacznie potwierdza akceptację warunków.3. Jako Administratorzy Strony internetowej szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Danych. W tym celu używany jest m.in. protokół bezpiecznego szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji i logowania (SSL).4. Obsługa płatności odbywa się poza serwisem. Wszelkie Dane Osobowe potrzebne do ich dokonania zapisywane są w Zewnętrznym Licencjonowanym i Szyfrowanym Systemie Płatniczym tj. poprzez bankowość elektroniczną.5. Dane Osobowe podawane na stronie www.domowaszkoolajezykowa.pl i Formularzu danych traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Administratora Danych Osobowych lub uprawnionych osób po stronie Usługodawcy.§2. Administrator Danych Osobowych1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów.2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.3. Dobrowolnie korzystając z Formularza w celu przedstawienia Oferty przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Administrator Danych gromadzi te dane niezbędnie do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,4. Każda osoba, której Dane dotyczą ma prawo dostępu do Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.5. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: domowaszkolajezykowa@gmail.com 6. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zachowania Danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.7. Usługodawca nie udostępniania Danych Osobowych podmiotom trzecim.8. Dane Osobowe przetwarzają pracownicy Domowa Szkoła Językowa, którzy są objęci klauzulą poufności. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy