ዳህሳስ ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ)
ተልእኾ፡ ሰባት ጥንቃቐ ኣብ ማይን ሓመድን ንኽገብሩ ንሕግዝ ወይ ንተሓባበር
ብዛዕባ፡ ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ)
ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማህ ሰባት ብወለንታኦም ጥንቃቐ ኣብ ሓመድን ማይን ንኽገብሩ ዝቖመ እዩ. እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት፡ ኣይቆጻጸርን ኣየፍቅድን ከምዚ ወይ ከምቲ ግበሩ’ውን ኣይብልን. እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ንዘሎ ህዝቢ ኮይኑ ብነጻ እዩ ዝውሃብ። ምኽንያቱ ዞባዊ መንግስቲ ኮይኑ ካብ ግብሪ መንግስቲ ምወላ ስለዝረክብ (ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ተወከስ).

እዚ ዞባ ኣዝዩ ብዝሑነት ዘለዎ ቦታ እዩ. ዝርጋሐኡ ድማ ከተማታት ፖርትላንድ፡ ግሪሻም፡ ተርድል፡ ክሳብ ሕርሻታትን ገጠራት ከባቢ ኮርበትን ፈርቪው ከምኡ’ውን ብምልኡ ከባቢ ሃገራዊ ጫካ ማውንትሁድ እዩ።. መደብ ናይቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ምክልኻል ማይን ሓመድን፡ ከምኡ’ውን ተፈጥሮኣዊ መንበሪ ቦታ ህይወታውያን እዩ. እዚ ከኣ ደገፍ ንዘይመክሰባውያን ነጻ ትምህርቲ ብዛዕባ ባህርያዊ ዘመናዊ ጀርዲን፡ ነጻ ምኽሪ ምሕደራ መሬት ከምኡውን ኣብ ሕርሻ ክነጥፉ ዝደልዩ ጀመርቲ ምድጋፍ ኢዩ. ዕዮ ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ) ኣብ ምርግጋጽ ጽሩይ ዝስተ ማይ፡ ጥዑይ መግቢን ምስትንፋስ ጽሩይ ኣየርን ኢዩ.

ዕላማ እዚ ዳህሳስ ድማ ከመይ ገይሩ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት፡ ናብ ኩላቶም ይባጻሕን ምርግጋጽ ዝበለጸ ተጠቃምነት ኮምን ወይ ሕብረተሰብን ኢዩ. ውጽኢት እዚ ዳህሳስ ኣንጻራዊ ኢዩ. ግዜኩም ሰዊእኩም ምክትታልኩም የቐንየልና.
ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ) ዝነጥፈሎም ከባቢታት
1. እንታይ ትገብር ኣብ ኣገልግሎት ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ምብራቓዊ ሸነኽ ማልቲኖማ፡ ሩባ ዊልሜት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ተወከስ)? ኩሉ ዘሎ ተኽእሎታት ኣረጋግጽ. *
Required
2. ብዛዕባ ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ) ኣቐዲምካ ሰሚዕካ ኔርካዶ? *
3. እወ እንተኾይኑ መልስኻ፡ ብኸመይ ሰሚዕካ ብዛዕባ ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ)? ኩሉ ዘሎ ተኽእሎታት ኣረጋግጽ. *
Required
4. ምስ ተፈጥሮ ብኸመይ ትዋሳእ (ስፍራ ኣታኽልቲ መናፈሲ፡ ባህርያዊ ቦታ፡ ማይ፡ መሬት/ሓመድ ኣታኽልቲ)? ኩሉ ዘሎ ተኽእሎታት ኣረጋግጽ. *
Required
5. ካብዞም ዝስዕቡ ዕቃበ ኣካባቢያዊ ጉዳይ ኣየናይ እዩ ኣገዳሲ ንዓኻ/ኺ? ኩሉ ዘሎ ተኽእሎታት ኣረጋግጽ. *
Required
6. ካብዞም ኣብ ላዕሊ ወይ ቁጽሪ 5 ዝተጠቐሱ ሕቶታት ንዓኻ ኣዝዮም ዘገድሱ ሰለስተ 3 ነጥብታት ዘርዝር . (ነዊሕ ጽሑፋዊ መልሲ). *
7. ኣየናይ ናይ ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ ዘሎ ኣገልግሎት’ዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዓኻ? ኩሉ ዘሎ ተኽእሎታት ኣረጋግጽ. *
Required
8. ካብዞም ኣብ ላዕሊ ወይ ቁጽሪ 7 ዝተጠቐሱ ሕቶታት ንዓኻ ኣዝዮም ዘገድሱ ሰለስተ 3 ነጥብታት ዘርዝር. *
9. ዕቃበ ሓመድን ማይን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ማልቲኖማ (ዕሓማምዞማ) ካብ ዘቕርቦም ፕሮግራምን ኣገልግሎትን ካልእ ክግበሩ ዘለዎም ትብሎም ርኢቶ ይህልወካ ዶ? እንተለዉ ጥቐሶም. *
10. ተጠቃሚ ኣገልግሎትና ከይትኸውን ዝዓግቱኻ ወይ ዘጸግሙኻ ነገራት ኣለዉ ዶ? ኩሉ ዘሎ ተኽእሎታት ኣረጋግጽ. *
Required
11. ነዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሕቶ ቁጽሪ 10 ትህብዎ ሓበሬታ ብዝርዳኣኒ ቛንቛ ኣይቀርበለይን ኢዩ ኢልካ እንተ መሊስካ ሓበሬታና በየናይ ቛንቛ ክቐርበልካ ትደሊ ግለጽ:
12. ሓበሬታን ዜናን ንህሉው ኩነታት፡ ብኸመይ ኣጋጣሚ ትረኽቦ? ካብዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኣመልክት. *
Required
13. እንተድኣ ካብዞም መራኸቢ ብዙሓን ተወኪስካ ኣብ ላዕሊ ቁጽሪ 12 ዘለዉ፡ ነቲ ዝተወከስካሉ መራኸቢ ብዙሓን ኣመልክት. *
Required
14. ካብዞም ኣብ ላዕሊ ቁጽሪ 12 ዝተጠቐሱ ምንጭታት መራኸቢ ብዙሓን፡ እቶም ሰለስተ 3 ብብዝሒ ትጥቀመሎም ኣመልክት *
15. ካብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣበይናይ ተሳቲፍካ ትፈልጥ? ኣብተን ተሳተፍካለን ኣመልክት. *
Required
16. ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕቶታት ኣብ ቁጽሪ 13 እቶም ሰለስተ ብጉዳይካ ዝተሳተፍካሎም ቦታታት ዘርዝር. *
17. እንተድኣ ብፍሉይ ብጉዳይካ ክትሳተፈሎም ዘይትደሊ ቦታታት ኣለዉ ዘርዝሮም. *
18. ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ወይ ኣስተምህሮ ንኽትሳተፍ ናይ ምንታይ ሓገዝ እንተዝግበረልካ ምተሳተፍካ. *
Required
19. ንዓኻ ዝጥዕም ጊዜን መዓልትን ኣብቲ ጉዳያት ትሳተፈሉ ምረጽ.
ሰኑይ
ሰሉስ
ሮቡዕ
ሓሙስ
ዓርቢ
ቀዳም
ሰንበት
ንግሆ
ድሕሪ ቐትሪ
ኣጋ ምሸት
20. ዝኾነ ተወሳኺ ርእይቶ፡ ሕቶ ከምኡ’ውን ከመይ ጽቡቕ ከም ዘገልገልናካን ትብሎ ኣለካ ዶ? ኣብዚ ግለጾም:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy