แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว จึงขอทำการปิดรับสมัคร
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตร " กรณีตัวอย่างของการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี " รหัสหลักสูตร 6107-03-031-002-01 ผู้เข้าอบรมจะได้ชั่วโมง CPD ผู้ทำ 6.30 ชั่วโมง (ชั่วโมงบัญชี 6.30 ชั่วโมง )

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms