สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Personal Data Protection Act (PDPA)”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 ผ่านระบบออนไลน์
จัดโดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง ร่วมกับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and e-Commerce (Decom)
สามารถดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา
กำหนดการ
หน่วยงาน-บริษัท *
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน และ เลขนิติบุคคล 13 หลัก (โปรดระบุให้ชัดเจน) *
ชื่อ - นามสกุล *
ตำแหน่ง *
Email (โปรดระบุเพื่อจัดส่งลิ้งค์เข้าร่วมสัมมนา) *
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) *
**กรณีเข้าร่วมมากกว่า 1 ท่าน โปรดระบุ**
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Email (โปรดระบุเพื่อจัดส่งลิ้งค์เข้าร่วมสัมมนา)
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Email (โปรดระบุเพื่อจัดส่งลิ้งค์เข้าร่วมสัมมนา)
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
ผู้ประสานงาน (ชื่อ-สกุล และ เบอร์ติดต่อ) หากมี
ท่านอยู่กลุ่มธุรกิจประเภทใด *
ท่านเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *
คำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:PDPA (ถ้ามี) (เพื่อรวบรวมให้วิทยากรในเบื้องต้น)
ค่าสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ
ค่าสมัคร
ราคา 350 บาท/ท่าน (**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**)

ช่องทางการชำระค่าสมัคร
ชื่อบัญชี : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-39410-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 002-1-35502-9

**กรุณาชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 **
**ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล chalinee.ra@thaichamber.org และ watanya.sa@thaichamber.org**
**ท่านจะได้รับลิ้งค์เข้าร่วมสัมมนาฯ พร้อมใบเสร็จรับเงิน ทางอีเมล หลังจากที่ท่านชำระเงินและส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว**

หมายเหตุ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3 %
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
คุณชาลินี และ คุณวทันยา
โทร.095-9624461, 098-6156193
Email: chalinee.ra@thaichamber.org และ watanya.sa@thaichamber.org
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. Report Abuse