แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
Your answer
2. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อบทความวิจัย *
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
2.1 เนื้อหามีประโยชน์/ ให้ความรู้
2.2 การเรียบเรียงเนื้อหาได้ชัดเจน
2.3 การใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย
2.4 ความพึงพอใจโดยรวม
3. ท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด *
4. ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms