แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / รายการประเมินแต่ละข้อ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม และที่พัก
2. วันเวลาและระยะเวลาเข้าค่าย
3. อาหารและเครื่องดื่ม
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมเดินทางไกล
5. ความเหมาะสมของกิจกรรมเข้าฐานผจญภัย
6. ความเหมาะสมของกิจกรรมรอบกองไฟ
7. ความเหมาะสมของกิจกรรมระเบียบแถว
8. การปฐมนิเทศ พิธีการเปิด-ปิด มีความเหมาะสม
9. ความน่าสนใจในการดำเนินกิจกรรมของวิทยากร / ผู้นำ
10. สามารถนำความรู้และการปฏิบัติตนในการเข้าค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kjn.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms