แบบประเมินการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะ ครั้งที่ 3: "เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา"
วันที่ ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพศ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษาสูงสุด/ที่กำลังศึกษา *
สาขาที่ศึกษา
Your answer
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด
Your answer
ท่านทราบข่าวเกี่ยวกับการบรรยายครั้งนี้จากแหล่งใด *
Required
โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
เนื้อหามีความน่าสนใจ
การนำเสนอน่าสนใจ สามารถเข้าใจได้ง่าย
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรือการประกอบอาชีพได้
สถานที่จัดประชุมและสื่อทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม
หากภาควิชาภาษาศาสตร์มีการจัดบรรยายทางวิชาการ ท่านต้องการให้มีการบรรยายในหัวข้อใด
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service