แบบประเมินความพึงพอใจหลังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์
วันที่ท่านอบรม *
Your answer
หน่วยงาน/สำนักวิชาของท่าน *
ท่านเคยอบรมใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote มาก่อนหรือไม่ *
ระดับความพึงพอใจในการอบรม
โปรดเลือกระดับความเหมาะสมของการฝึกอบรมในครั้งนี้
*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.ก่อนเข้าอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรม
2.หลังจากอบรมแล้ว ท่านมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรม
3.ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล
4.ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
5.เอกสาร /สื่อออนไลน์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
6.เนื้อหาครอบคลุมเหมาะสม
7.ความชัดเจนในการบรรยายเนื้อหาของวิทยากร
8.ความชัดเจนในการตอบปัญหาของวิทยากร
9.ท่านมีความมั่นใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปสร้างงานต่อ
ในโอกาสต่อไป ท่านคิดว่าห้องสมุดควรจัดอบรมเรื่องอะไรบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms