แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 การเผยแพร่ e-Book

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบชุดนี้มีข้อสอบจำนวน 10 ข้อ ให้เวลา 10 นาที
2.ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทำเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคำตอบ
Email address *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขที่ *
e-Book ที่ทำเสร็จแล้วจะมีนามสกุลอะไร *
1 point
ข้อใดเป็นการดูตัวอย่างของชั้นหนังสือ *
1 point
ข้อใดเป็นการกำหนดสีพื้นหลังของชั้นหนังสือ *
1 point
ข้อใดเป็นจำนวนชั้นของหนังสือ *
1 point
ข้อใดเป็นจำนวนหนังสือต่อชั้น *
1 point
ข้อใดเป็นสีของชั้นหนังสือ *
1 point
ข้อใดเป็นการกำหนดชื่อของ CD *
1 point
ข้อใดเป็นการกำหนดรูปแบบของ CD *
1 point
ข้อใดเป็นการเปิดดูตัวอย่าง CD *
1 point
ข้อใดไม่ใช่การตั้งค่าความปลอดภัย *
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.