Dotazník spokojnosti zákazníka
Vážená pani, vážený pán,
dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie informácií a skúseností pri vybavovaní vašich požiadaviek zamestnancami Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej ŠÚKL). Dotazník spokojnosti zákazníka, ktorý vyplníte, bude slúžiť na vyhodnotenie kvality poskytovaných služieb a ich zlepšovanie. Pomôže nám pri odhaľovaní slabých stránok, odstraňovaní negatívnych javov a vykonávaní nápravných opatrení. Pri každej otázke označte jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje vaše skúsenosti. Budeme vďační, ak na záver uvediete ďalšie vaše pripomienky, požiadavky, odporúčania alebo návrhy týkajúce sa činností vykonávaných ŠÚKL, ktoré by skvalitnili naše služby pre Vás. Výsledky z prieskumu vyhodnocujeme raz ročne (v januári za predchádzajúci kalendárny rok) a informácie o vyhodnotení uverejníme na web stránke ŠÚKL (www.sukl.sk).
ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A ZA ČAS, KTORÝ STE VENOVALI VYPLNENIU TOHTO DOTAZNÍKA!
Poznámka: *vyplnenie identifikačných údajov je dobrovoľné, dotazník môže byť vyplnený podľa vášho uváženia, anonymne.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pracovné zaradenie*:
I\ V nasledujúcej tabuľke označte na zvolenej stupnici úroveň vašej spokojnosti s jednotlivými činnosťami poskytovanými ŠÚKL.
1-Veľmi spokojný
2-Skôr spokojný
3-Priemerne spokojný
4-Skôr nespokojný
5-Veľmi nespokojný
1) Ste spokojný s celkovou kvalitou a odbornou úrovňou poskytovaných služieb
2) Ste spokojný s rýchlosťou vybavenia vašich požiadaviek
3) Ste spokojný s postupmi pri vybavovaní sťažností a námietok
4) Ste spokojný s úpravou a zrozumiteľnosťou vydávaných dokumentov
5) Ste spokojný s úrovňou a kvalitou informovanosti a dostupnosťou informácií (internet, pokyny, osobný kontakt so zamestnancami ŠÚKL)
6) Ste spokojný s úrovňou konzultačnej činnosti, ktorú Vám poskytli odborní zamestnanci ŠÚKL
7) Ste spokojný s dodržiavaním dohodnutých termínov
8) Preukazujú zamestnanci ŠÚKL pri vybavovaní vašich požiadaviek odborný a profesionálny prístup
9) Ste spokojný s dodržiavaním predpisov zo strany zamestnancov ŠÚKL pri vybavovaní vašich požiadaviek
10) Ste spokojný so spôsobom komunikácie a ochotou zamestnancov riešiť vaše požiadavky
11) Ste spokojný s etickým prístupom zamestnancov
12) Ako hodnotíte proces odstraňovania chýb pri vybavovaní vašich požiadaviek z časového, kvalitatívneho a kvantitatívneho pohľadu
Clear selection
Zaškrtnite sekciu/oddelenie, s ktorými prichádzate do styku
Vaše meno*:
Názov vašej organizácie*:
V prípade, že vaše hodnotenie niektorej z otázok v predchádzajúcej časti je 3 a horšie, prosíme Vás o zdôvodnenie tohto hodnotenia v nasledujúcej časti dotazníka. Toto zdôvodnenie nám pomôže pri realizácii nápravných a preventívnych opatrení.
II/
1-Nikdy (0)
2-Príležitostne (1-25%)
3-Dosť často (25-60%)
4-Veľmi často (60-99%)
5-Vždy (100%)
1a) Boli ste požiadaný o úplatu v záujme rýchlejšieho vy bavenia vašej žiadosti
1b) Poskytli ste dobrovoľne úplatu v záujme rýchlejšieho vy bavenia vašej žiadosti
2a) Boli ste požiadaný o úplatu v záujme úspešného vy bavenia vašej žiadosti
2b) Poskytli ste úplatu v záujme úspešného vy bavenia vašej žiadosti
Clear selection
III/ Vaše ďalšie pripomienky, požiadavky, odporúčania alebo návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť našu činnosť
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy