ขอเชิญร่วมลงทะเบียนนักวิจัยด้านอนาคตศาสตร์ (Futures-studies Professionals)
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเฉพาะทางเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต

สถาบัน IFI มีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศ ในการนี้ ขอเชิญนักวิจัยและนักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ ร่วมลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ และเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกัน

ติดตามข่าวสาร สถาบัน IFI - https://www.facebook.com/InnovationForesight

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
โปรดข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
หน่วยงาน/สังกัด *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
Your answer
ข้อมูลติดต่อ
โปรดข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
ที่อยู่สำหรับติดต่อ *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (เช่น 0-2017-5555)
Your answer
เบอร์มือถือ (เช่น 08-1234-5000) *
Your answer
E-mail *
Your answer
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
โปรดข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
ประวัติทางการศึกษา *
Your answer
สาขาความเชี่ยวชาญ *
Your answer
ประสบการณ์ด้านอนาคตศาสตร์ *
Your answer
ตัวอย่างโครงการ (Selected Projects) ที่เกี่ยวข้องกับด้านอนาคตศาสตร์ *
Your answer
สาขาหรือโจทย์ที่ให้ความสนใจ *
Your answer
*** ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาให้ข้อมูล ***
ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ และเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกัน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ โทรศัพท์ 081 927 9928
E-mail: chaiyatorn@nia.or.th หรือ นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม โทรศัพท์ 0-2017-5555 ต่อ 632
E-mail: sutamas@nia.or.th

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service