ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์"

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชา เรื่อง "การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์" โดย รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนิคม จัทรวิทุร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question