ANSÖKAN: Vikarierande verksamhetsansvarig Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Email address *
PRAKTISK INFORMATION
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker en vikarierande verksamhetsansvarig. Tjänsten är ett vikariat om 100%. Tillträde sker efter överenskommelse, helst från och med den 27 januari. Anställningen varar till och med den 5 mars 2021.

Vi strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Därför använder vi oss av detta ansökningsformulär i rekryteringen. Vi kommer endast att beakta ansökningar gjorda i formuläret nedan.

Sista ansökningsdag är söndag 17 november 2019. Vår förhoppning är att genomföra intervjuer under vecka 48–49 och att besked ska kunna ges till sökande under vecka 50.

Mer information om oss och annonsen i sin helhet finns på vår hemsida: www.adbnorraskane.se.

För övriga frågor kring tjänsten eller rekryteringen kontakta info@adbnorraskane.se.
BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Tjänsten som vikarierande verksamhetsansvarig innebär övergripande ansvar för verksamhets långsiktiga utveckling. I det ingår att strategiskt samverka med och söka nya samarbetspartners. I arbetsuppgifterna ingår även planering, utformning och genomförande av pågående och ny utåtriktad verksamhet och arrangemang, exempelvis Antirasistiska Filmdagar och HBG Tillsammans.

Då verksamheten är beroende av bidrag och ständigt utvecklas ansvarar du även för ansökningar och återrapporteringar till finansiärer. I tjänsten ingår även kommunikation så som sociala medier och föreningsinternt arbete. Utöver detta ingår även att tillsammans med övrig personal representera föreningen vid nationella, regionala och lokala sammanhang samt att vid behov rekrytera nya medarbetare.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen som är relevant för arbetsuppgifterna
• Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ha svenska som arbets¬språk
• Kunskap om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik
• Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, aktivism eller liknande
• Förmåga att arbeta självgående
• Erfarenhet av att skriva ansökningar samt återrapportera till finansiärer
• Erfarenhet av att arbeta i projektform
• Erfarenhet av samverkan med andra aktörer
• Ett strukturerat arbetssätt
ANSÖKNINGSFORMULÄR
1. Kan du ha svenska som arbetsspråk? *
2. Har du en akademisk examen som är relevant för arbetsuppgifterna? Exempelvis inom samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter, genusvetenskap, sociologi, socialt arbete eller liknande. *
3. Beskriv vad du har för utbildning *
Your answer
4. Vilken kunskap om eller vilka erfarenheter har du av diskriminering, mänskliga rättigheter eller normkritik? (Max 1000 tecken)
Your answer
5. Beskriv eventuella erfarenheter du har av idéburet arbete, till exempel inom ideella föreningar, aktivism eller liknande. (Max 1000 tecken)
Your answer
6. Som anställd hos oss är det viktigt att kunna utföra arbetsuppgifter självständigt – kan du ge några exempel på tillfällen när du arbetat självständigt? (Max 1000 tecken)
Your answer
7. Beskriv eventuella erfarenheter du har av att skriva ansökningar och återrapportera till finansiärer. (Max 1000 tecken)
Your answer
8. Beskriv eventuella erfarenheter du har av att arbeta i projektform. (Max 1000 tecken)
Your answer
9. Beskriv dina eventuella erfarenheter av samverkan med aktörer utanför din egen organisation (Max 1000 tecken)
Your answer
10. Beskriv dina eventuella erfarenheter av att planera och strukturera ditt arbete (Max 1000 tecken)
Your answer
KONTAKTUPPGIFTER
Namn: *
Your answer
Telefonnummer: *
Your answer
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) måste vi informera om hur vi behandlar personuppgifter som kommer in till oss.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att byrån är ansvarig för att dina uppgifter hanteras korrekt och för att informera dig om dina rättigheter. Du kan alltid kontakta byrån via info@adbnorraskane.se eller 042 - 28 48 45 om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att genomföra rekryteringen av en ny medarbetare. Därmed finns ett berättigat intresse med vår behandling (artikel 6.1 f GDPR). Behandlingen är också nödvändig inför ett eventuellt avtal mellan dig och byrån om anställning (artikel 6.1 b GDPR).

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar uppgifter som inte stämmer, att vi raderar uppgifterna och att vi begränsar hur vi använder dem. Du har även rätt att invända mot behandling som vi grundar på ett berättigat syfte. Du har vidare rätt till dataportabilitet gällande de uppgifter om dig själv som du lämnat till oss och som vi behandlar på grund av ett avtal med dig. Det betyder att du har rätt att få ut uppgifter som vi lagrar elektroniskt i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

När rekryteringen är avslutad gallras alla personuppgifter från rekryteringen.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy