Jarní ekotábor

Pořadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov p. o.
Místo konání: Ekocentrum (Šichtův důl 5074, Chomutov 43001)
Podkrušnohorský zoopark Chomutov (Přemyslova 259, Chomutov 43001)
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Cena: 1750 Kč

  This is a required question

  Tábor probíhá formou denní docházky dětí do Podkrušnohorského zooparku

  Sraz: 7:30 parkoviště u dopravního podniku (viz mapka) Odchod: 16:30 parkoviště u dopravního podniku (viz mapka)

  PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

  Souhlasím, aby osobní údaje mého dítěte, vč. rodného čísla, zpracovával provozovatel tábora v souladu se zák. č. 101/2000Sb., pro účely zajištění dětské rekreace a zavazuji se neprodleně nahlásit případnou změnu uvedených údajů. Souhlasím, aby provozovatel tábora pořizoval standardní fotodokumentaci související s aktivitami tábora. Souhlasím s tím, že tato fotodokumentace bude využita na internetových stránkách Podkrušnohorského zooparku. Souhlasím s tím, že můj syn / má dcera se může samostatně či v menších skupinách (na základě rozhodnutí vedoucí tábora) pohybovat při „rozchodu dětí“ v areálu zooparku, pokud tak bude organizováno v rámci programu tábora. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

  ZPŮSOB ÚHRADY TÁBORA

  Pouze „Převodem“ na běžný účet č. 18439441/0100 s variabilním symbolem uvedeným za termínem ekotábora. Částku je nutné uhradit do 14 dnů od odeslání přihlášky. Pokud nebude platba přijata do 14 dnů od odeslání přihlášky, přihláška bude vyřazena z evidence. Při platbě uveďte do poznámky příjmení dítěte.

  STORNO PODMÍNKY

  - odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora - odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora

  Přihlášku rodiče podepíší v den nástupu dítěte. Kopie přihlášky se odešle na Váš email.
  This is a required question

  Po odeslání přihlášky neklikejte na tlačítko zpět, dojde k opětovnému odeslání přihlášky. Děkujeme