Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezun Anket Formu
Email address *
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-Mail adresiniz *
Mükerrer girişi engellemek amacıyla mail adresinizi girmenizi rica ederiz. Mail bilgileriniz gizli tutulacaktır.
Yaşınız
Rakam olarak giriniz. Örn: 35
Cinsiyet
Clear selection
Medeni Durumunuz
Clear selection
Halen Çalışmakta Olduğunuz Kurum *
Daha önceden Çalıştığınız Kurum / Kurumlar *
Tıp Fakültesinden hangi tarihte mezun oldunuz? *
Örn: 1998
Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) Kazandınız mı ? *
TUS’a kaçıncı girişinizde uzmanlık eğitimini kazandınız? *
Örn: 2
Uzmanlık eğitimi aldığınız / almakta olduğunuz branş nedir ? *
Uzmanlık eğitimi aldığınız / almakta olduğunuz kurum *
Uzman iseniz uzman olduğunuz yıl *
Örn: 2008
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için dershaneye gittiniz mi ? *
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almış olmaktan memnun musunuz ? *
Aşağıdaki belirtilen soruları 1 (Çok Yetersiz) , 2 ( Yetersiz) , 3 (Kısmen Yeterli), 4 ( Yeterli), 5 (Çok yeterli) arasında bir puanlama yaparak Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde almış olduğunuz eğitimi değerlendiriniz.
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen eğitimin TUS'u kazanmanızda ne kadar etkili olduğunu değerlendiriniz. *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Toplumumuzun öncelikli sağlık sorunlarının çözümü için gereken temel ve klinik tıp bilgisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Koruyucu tıp nosyonunun sağlanarak hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ya da tedavi edileceği uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilebilmesi için gerekli temel ve klinik tıp bilgisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Tıbbi uygulama, yeniden canlandırma, anamnez alma, fizik muayene, laboratuar uygulama becerilerini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Tanıya ulaşmada, bulgu ve verileri sorgulama, analiz ve sentezde, tedavi, hasta-hekim ilişkisini yönlendirme becerilerini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Ülkemizin sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak ve öncelikle bölgenin, ülkenin ve toplumun sağlık sorunlarını belirleme, korunma, önleme ve çözüm yolları üretebilmede yeterlilik kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Hastalıkların epidemiyoloji ve sosyoekonomik etkileri hakkında bilgi ve anlayış düzeyinde yeterlilik kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Genel iletişim becerilerinde (sunum becerileri, kendini ifade etme, yazılı ve sözlü iletişim) yetkinlik kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Ekip çalışanları ve meslektaşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Hasta ve hasta yakınları ile iyi ve örnek hekim olarak iletişim becerisi kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel tıp bilgisine erişim yolları ve araçlarını kullanma becerisi kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme, klinik sorgulama, akıl yürütme, sentez ve değerlendirme becerilerini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Hastalarına biyopsikososyal bütünlük içinde bakabilme, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulama becerisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında / sorumlusu olduğu klinikte ya da laboratuarda yöneticilik yapabilme becerisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini benimseyerek uygulayabilme becerisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Bilimsel araştırmaların sonuçlarını kanıta dayalı olarak değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Tıptaki gelişmeleri sürekli izleyerek, gelişmeleri tıbbi uygulamalarına aktarabilmede ve yaşam boyu öğrenme becerisini kazanma konusunda mezun olduğunuzdaki durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? *
Çok yetersiz
Çok Yeterli
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimine geriye dönüp değerlendirdiğinizde eğitimin güçlü yönleri nelerdi? *
Required
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimine geriye dönüp değerlendirdiğinizde eğitimin zayıf yönleri nelerdi? *
Required
Fakültede çok fazla eğitim almadığınızı düşündüğünüz ve hekimlik hayatınızda en zorluk çektiğiniz, bundan sonraki dönemde mutlaka tıp eğitimi müfredatı içinde verilmesi gereklidir dediğiniz konular nelerdir ? *
Required
Sizce Fakültemiz temel tıp bilimleri eğitiminin daha iyi olması için neler yapılabilir? *
Required
Sizce Fakültemiz klinik tıp bilimleri eğitiminin daha iyi olması için neler yapılabilir? *
Required
Sizce Fakültemiz klinik pratik uygulama eğitimlerinin daha iyi olması için neler yapılabilir? *
Required
Staj ve intörnlük döneminde tutulan nöbetlerin eğitiminize katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? *
Aşağıdaki belirtilen soruları 1 (Hayır ), 2 (Kısmen hayır), 3 (Kararsızım), 4 (Kısmen evet), 5 (Kesinlikle evet) arasında bir puanlama yaparak Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde almış olduğunuz eğitimi değerlendiriniz .
Hayır
Kesinlikle Evet
Hekim olmak isteyen bir kimseye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni önerir misiniz ? *
Hayır
Kesinlikle Evet
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tıp eğitiminin kalitesini arttırmak için neler yapılabilir ? *
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Tıpta Uzmanlık Sınavında daha başarılı olmak için neler yapılabilir ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy