SEJARAH SPM : K1 - 2012
Soalan Sebenar
NAMA *
Your answer
SEKOLAH *
Your answer
Gambar 1 berkaitan dengan Kod Undang-Undang Hammurabi. *
1 point

Apakah prinsip undang-undang tersebut?

Apakah prinsip undang-undang tersebut?
Bandar berikut wujud pada zaman tamadun Indus. *
1 point
Apakah persamaan bandar tersebut?
Apakah persamaan bandar tersebut?
Jadual 1 menunjukkan perubahan sistem pemerintahan dalam tamadun Rom. *
1 point
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?
Gambar 2 menunjukkan tokoh tamadun awal dunia. *
1 point
Apakah sumbangan mereka?
Apakah sumbangan mereka?
Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah kepentingan unsur tersebut? *
1 point
Dalam sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya, terdapat jawatan datu. Apakah peranan datu dalam sistem pentadbiran tersebut? *
1 point
Jadual 2 berkaitan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Makkah . *
1 point
Apakah kesan peristiwa tersebut?
Apakah kesan peristiwa tersebut?
Jadual 3 berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Semenanjung Tanah Arab. *
1 point
Mengapakah peristiwa tersebut berlaku?
Mengapakah peristiwa tersebut berlaku?
Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk bantuan yang diberikan? *
1 point
Jadual 4 berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam. *
1 point
Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?
Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?
Sistem wazarah telah diperkenalkan oleh kerajaan Bani Umaiyah. Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? *
1 point
Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah? *
1 point
Jadual 5 berkaitan dengan pengislaman pemerintah di Asia Tenggara. *
1 point
Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja?
Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja?
Pedagang Islam memainkan peranan penting menyebarkan Islam pada peringkat awal kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Bagaimanakah mereka dapat melaksanakan peranan tersebut? *
1 point
Karya berikut mempunyai pengaruh terhadap rakyat Kesultanan Melayu Melaka. *
1 point
Apakah pengaruh karya tersebut?
Apakah pengaruh karya tersebut?
Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami perubahan. Apakah perubahan tersebut ? *
1 point
Captionless Image
Jadual 6 berkaitan dengan tokoh di Eropah pada abad ke-15. *
1 point
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan tokoh tersebut?
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan tokoh tersebut?
Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman Kemuncak Pertengahan. *
1 point
Apakah faktor kemunculan golongn tersebut?
Apakah faktor kemunculan golongn tersebut?
Apakah sumbangan Henrey N.Ridley terhadap perusahaan getah? *
1 point
Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913. Apakah kesan akta tersebut terhadap orang Melayu? *
1 point
British telah meperkenalkan Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu. Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan? *
1 point
Apakah kesan Sistem Tanaman Paksa terhadap pendudk Indonesia? *
1 point
Mengapakah negara-negara Barat memberi tumpuan kepada negara China pada abad ke-19? *
1 point
Jadual 7 menerangkan novel yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu. *
1 point
Apakah mesej yang disampaikan oleh pengarang dalam novel tersebut??
Apakah mesej yang disampaikan oleh pengarang dalam novel tersebut??
Gerakan Islah bertujuan membetulkan pandangan orang Melayu terhadap Islam. Apakah saranan gerakan tersebut kepada orang Melayu? *
1 point
Rajah 1 berkaitan dengan ciri sesuatu bangsa. *
1 point
Apakah X?
Apakah X?
Rajah 2 menunjukkan negara bangsa baru yang muncul di Eropah pada awal abad ke-20. *
1 point
Apakah asas bagi kemunculan Negara tersebut?
Apakah asas bagi kemunculan Negara tersebut?
Rajah 3 berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946. *
1 point
Apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan tersebut?
Apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan tersebut?
Apakah langkah kerajaan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan Piagam Atlantik 1945? *
1 point
Pada tahun 1951, Dato' Onn bin Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Mengapakah beliau bertindak demikian? *
1 point
Antara yang berikut, manakah jenis kerakyatan yang telah diterima dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ? *
1 point
Captionless Image
Mengapakah Parti Barisan Rakyat bimbang kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura pada tahun 1961? *
1 point
Captionless Image
Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sarawak pada tahun 1962? *
1 point
Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia? *
1 point
Antara yang berikut, yang manakah lambang negara Malaysia? *
1 point
Captionless Image
Gambar 3 adalah bendera Jalur Gemilang yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Malaysia.Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah lambang *
1 point
Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah lambang
Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah lambang
Gambar 4 menunjukkan Buku Merah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam Rancangan Malaya Kedua.
Mengapakah buku tersebut diperkenalkan? *
1 point
Dasar berikut memberi sumbangan ke arah mencapai Wawasan 2020. *
1 point
Apakah sumbangan dasar tersebut?
Apakah sumbangan dasar tersebut?
Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia. *
1 point
Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut?
Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut?
Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB), Malaysia telah memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia. Apakah sumbangan tersebut? *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yes. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms