ลงทะเบียนทดสอบ Digital Literacy กลุ่มกรุงเทพฯ
ด้วยสมาคมฯ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ทั้ง 2 ระดับ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคละ 100 คน ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification) โดยมอบหมายให้ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับสถานศึกษาในแต่ละภาค โดยมีรายละเอียด และรูปแบบการเตรียมการดังนี้

ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการประเมิน
1. กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการทดสอบได้จะต้องเป็น นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปวส. 1 - 2 เท่านั้น
2. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ จะต้องนำหลักฐานการขอรับการสนับสนุนมาด้วยในวันที่ทำการทดสอบ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
*หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องมีเอกสารสำเนาครบทั้ง 2 บัตร ลงนามรับรองสำเนาด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขในการเข้ารับการประเมิน และเกณฑ์การได้รับใบรับรอง
1. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบให้ครบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับที่ 1 : เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (Computing Fundamentals) เวลาในการทดสอบ 50 นาที
- ระดับที่ 2 : การรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Key Applications) เวลาในการทดสอบ 50 นาที
2. เกณฑ์การได้รับใบรับรอง มีดังนี้
2.1 ผู้ประเมินจะต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์ โดยในแต่ละระดับผู้สอบจะต้องได้คะแนนสอบร้อยละ 70 ขึ้นไป
2.2 ผู้ประเมินที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรอง และใบประกาศนียบัตร 2 หน่วยงาน ดังนี้
- ใบรับรองความรู้ (Credential) ระดับมาตรฐานสากล
- สอบผ่านระดับที่ 1 จะได้รับใบรับรอง Computing Fundament (รูปแบบ Digital)
- สอบผ่านระดับที่ 2 จะได้รับใบรับรอง Key Application (รูปแบบ Digital)
- ประกาศนียบัตรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กรณีสอบผ่านในระดับที่ 1 หรือสอบผ่านทั้ง 2 ระดับ เท่านั้น
*หมายเหตุ : กรณีสอบผ่านแค่ระดับ 2 เพียงระดับเดียว จะไม่ได้รับในส่วนของใบประกาศนียบัตรจาก สคช.

รายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้บริหารโครงการ
1. ภายใต้โครงการ สคช. ให้การสนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมในการประเมินเท่านั้น
2. อาหารว่าง และอาหารกลางวันของนักศึกษา เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา
3. ใบประกาศนียบัตรที่ออกโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับกรณีนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ จะต้องรอใบประกาศจากทาง สคช. 5 - 6 เดือน โดยประมาณ สำหรับใบรับรองความรู้ของ IC3 ผู้สอบสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบรับรองได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ certiport.com ได้ทันทีหลังจากสอบไปแล้ว 1 วัน

ทั้งนี้ใน กลุ่มกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดสอบในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม กทม.
โดยขอให้สถานศึกษาเฉพาะในกลุ่ม กรุงเทพฯ สมัครและลงทะเบียนโดยด่วน โดยกำหนดให้สถานศึกษาละไม่เกิน 5 คน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และทางฝ่ายจัดสอบขอเก็บค่าบำรุงสถานที่ และอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการอำนายความสะดวกให้แก่เฉพาะผู้เข้าสอบ คนละ 200 บาท

กรุณาลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 81 เลขที่ 5960094878 ชื่อบัญชี นายอดิศร สินประสงค์

ตัวอย่างการรับรองสำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service