แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา บุคลากร และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด
Email address *
เพศ *
ระดับการศึกษา *
สังกัด *
สถานภาพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. - Terms of Service - Additional Terms