แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการกลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน
โดยแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการมาติดต่อราชการ

ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy