แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการกลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน
โดยแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการมาติดต่อราชการ

ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy