Doble accent paraules agudes en '-és'

40 preguntes (a, b)

  Totes les paraules següents han de dur accent en la 'e'. Seleccioneu una o dos caselles segons admeten accent obert, accent tancat o ambdós accents.

  Pots consultar: 1. Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/ 2. Gramàtica Normativa Valenciana (p. 47-48): https://goo.gl/LNsNyZ
  Must select at least 0 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question