แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่่เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลตำบลสันทราย ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. เทศบาลตำบลสันทราย ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
หมายเลขบัตรประชาขน *
ที่อยุู่ *
อีเมล์, Line ID, อื่นๆ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
รายละเอียด *
ยืนยันการจัดส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ * *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy