Eina d'autodiagnosi: revisem el relleu dins l'entitat!
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la vostra entitat pel que fa al relleu i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podeu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la pàgina: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email *
Nom de l'entitat *
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
Es produeix un relleu continu i dinàmic dins l’entitat.
Existeixen mecanismes explícits per promoure el relleu.
Es produeix un període de solapament entre el càrrec entrant i sortint, on es comparteixen tasques i es du a terme la feina conjuntament.
A les reunions i assemblees es contextualitza i s’expliquen els temes per a les noves incorporacions (sense donar les coses per suposades).
Existeix un document on es recullen les tasques de cada càrrec o comissió de l’entitat.
Es confia en el treball de les persones en nous càrrecs generant un espai segur on elles puguin desenvolupar les seves tasques i responsabilitats.
Hi ha una entrada continua de noves incorporacions (almenys un cop l’any entren noves membres).
El procediment d’incorporació a l’entitat és accessible i senzill per a aquelles persones que volen entrar.
Existeix un procediment d’acollida i acompanyament de les noves incorporacions on es té en compte compartir el funcionament intern de l’entitat i, a la vegada, vetllar pel seu benestar.
Existeix un procediment de baixes dins de l’entitat on es fa un seguiment dels motius de baixa i una possible proposta de replantejament de la manera de vincular-se de la persona dins l’entitat.
Clear selection
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre.
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- El relleu generacional (CRAJ): https://ja.cat/oxbUr
- Com fer l'acollida a les persones que s'incorporen a l'entitat? (Torre Jussana): https://ja.cat/KHcBH
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse