Ankieta dla uczestników debaty publicznej
Jestem mieszkańcem powiatu
1. Jaki Pani/Pana zdaniem jest wpływ wskazanych obszarów życia społeczno-gospodarczego na rozwój województwa lubelskiego? (należy wskazać własną ocenę w skali od 1 do 5 według znaczenia: 1-brak wpływu, 2-niewielki wpływ, 3-umiarkowany wpływ, 4-duży wpływ, 5-bardzo duży wpływ)
1
2
3
4
5
Edukacja
Przesiębiorczość
Przemysł
Rolnictwo
Usługi
Turystyka i rekreacja
Nauka i szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura i dziedzictwo
Środowisko i zasoby naturalne
Transport i komunikacja
Współpraca transgraniczna i międzynarodowa
Bezpieczeństwo publiczne
Inne (należy dopisać)
Your answer
2. Jaki Pani/Pana zdaniem powinien być w przyszłości wpływ wskazanych obszarów życia społeczno-gospodarczego na rozwój województwa lubelskiego? (należy wskazać własną ocenę w skali od 1 do 5 według znaczenia: 1-brak wpływu, 2-niewielki wpływ, 3-umiarkowany wpływ, 4-duży wpływ, 5-bardzo duży wpływ)
1
2
3
4
5
Edukacja
Przesiębiorczość
Przemysł
Rolnictwo
Usługi
Turystyka i rekreacja
Nauka i szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura i dziedzictwo
Środowisko i zasoby naturalne
Transport i komunikacja
Współpraca transgraniczna i międzynarodowa
Bezpieczeństwo publiczne
Inne (należy dopisać)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service